Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Tuğrul
dc.contributor.authorSürav, Nuran
dc.date.accessioned2014-05-15T14:02:30Z
dc.date.available2014-05-15T14:02:30Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8891
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109681en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı, tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planının, muhasebe uygulayıcıları açısından uygunluğunu ve uygulanabilirliğini araştırmak ve aksayan yönlerini tespit etmeye çalışmaktır. Dört bölümden oluşan çalışmamın birinci bölümünde, tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı ile ilgili kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, yayımlandığı günden bu yana çeşitli tartışmalara konu olmuş, 1 sıra nolu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinin amacı ve niteliği üzerinde durulmuştur. Ayrıca 1 nolu tebliğdeki bir kısım eksiklikleri gidermek amacıyla çıkarılan diğer tebliğler de bu bölümde incelenmiştir. Tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı sisteminin esasları hakkındaki açıklamalar ve eleştiriler üçüncü bölümde verilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise, tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planının, muhasebe uygulayıcıları açısından uygunluğu ve uygunlanabilirliğine yönelik çalışma yapılmış, bu amaçla Eskişehir'de tesadüfi olarak (tesadüfi örnekleme) seçilen serbest muhasebeci mali müşavir ve serbest muhasebeciler üzerinde bir araştırma yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebe -- Standartlaren_US
dc.titleTükdüzen hesap çerçevesi ve hesap planının Eskişehir'de muhasebe uygulayıcıları açısından uygunluğu ve uygulanabilirliğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIV, 122 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record