Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayar, Doğan
dc.contributor.authorTürkay, Gülsen Serap
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8925
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118390en_US
dc.description.abstractBu çalışmamda çoklu regresyon analizinde karşılaşılan açıklayıcı değişkenler arasındaki çoklu doğrusal bağlantı sorunu incelenmiş ve yanlı kestirim yöntemlerinden birisi olan Ridge Regresyon yöntemi ile çoklu doğrusal bağlantı sorunu çözülmeye çalışılmıştır. Bu yöntem, Türk Otomotiv sektöründe yeralan Tofaş Firmasının talep miktarı analizinde kullanılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, çoklu regresyon modeli anlatılarak bu modelin varsayımları incelenmiştir. Çoklu regresyon modelinin varsayımlarından sapmalar ele alınıp, değişen varyans, otokorelasyon ve çoklu doğrusal bağlantı konuları tek tek açıklanmaya çalışılmıştır. Çoklu doğrusal bağlantı problemi detaylı olarak incelendikten sonra çoklu doğrusal bağlantının etkilerini en aza indirecek yöntemler araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ridge Regresyon yöntemi ikinci bölümümüzde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Son bölümde Tofaş Firması; 1975-1994 dönemine ait otomobil talep miktarı analizinde, Ridge Regresyon yöntemi uygulanıp, çoklu doğrusal bağlantı sorunu azaltılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtomotiv sanayii -- Türkiye -- İstatistiksel metotlaren_US
dc.subjectRidge regresyon (İstatistik)en_US
dc.titleRidge Regresyon yöntemiyle TOFAŞ Firması'nın (1975-1994) yılları arası otomobil talep miktarı analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 83 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record