Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkalp, Enver
dc.contributor.authorGüney, Nuray
dc.date.accessioned2013-07-11T11:48:05Z
dc.date.available2013-07-11T11:48:05Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8986
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 125803en_US
dc.description.abstractToplam Kalite Yönetimi Sistemi ile önem kazanmaya başlayan takım çalışmaları, günümüzde her geçen gün örgütsel yapıda öne çıkmakta ve kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Takım çalışmaları, yönetim teori ve uygulamalarına önemli katkılar getiren ve katılımcılığı ön plana çıkaran bir yönetim tekniğidir. Bugün takım çalışmaları bir çok ülkede yöneticilerin ve yönetim bilimcilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Buna karşın Türkiye'deki işletmelerde takım çalışmaları kısıtlı uygulama alanına sahiptir ve bu konuda yapılan çalışmalar yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu çalışmada, takım çalışmalarının Türkiye koşullarındaki uygulama sonuçlarının incelenmesi, yararları ve karşılaşılan sorunların saptanması amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde takım çalışmalarının gelişimine katkıda bulunan Toplam Kalite Yönetimi Sistemi ele alınmıştır. İkinci bölümde başarılı takımların gruplardan oluştuğu göz önüne alınarak, grup kavramı ve grupla çalışma teknikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise takım çalışmasının önemi, çeşitleri, oluşumu, gelişimi ve özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye'deki takım çalışmalarının durumu, dördüncü bölümün konusunu oluşturmaktadır. Bunu değerlendirmek amacı ile TUSAŞ ve Arçelik A.Ş.'deki yöneticilere bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, takım çalışmalarının araştırmanın yapıldığı her iki işletmede de başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Buna karşın yöneticilerin önemli bir bölümü takım çalışmasının Türk insanının yapısına uygun olmadığını ancak bunun eğitim ile aşılabileceğini belirtmişlerdir. Çalışma araştırma sonuçlarının irdelenmesi ve önerilerin yer aldığı bir sonuç bölümü ile bitmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam kalite yönetimien_US
dc.subjectİş gruplarıen_US
dc.titleYönetimde grupla çalışma tekniklerinden takım çalışmaları ve bir uygulama örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 90, VI y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record