Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBüker, Semih
dc.contributor.authorUçkun, Nurullah
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9047
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 137982en_US
dc.description.abstractGelişen toplum yapısı sağlık hizmetlerine olan talebi süratle arttırmakta ve kaçınılmaz bir arz talep dengesizliği ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler, sağlık hizmetlerinin artan talebi karşılayacak düzeyde üretimi ve dağılımı konusunda etkin tedbirler almış ve bu alana önemli ölçülerde kaynak tahsis etmişlerdir. Ülkemizde ise durum farklıdır. Sağlık sektörüne G.S.M.H.'dan ayrılan pay %4, bütçeden Sağlık Bakanlığı'na ayrılan pay ise %3'tür. Bu rakamlar O.E.C.D. ortalamasının yarısından azdır. Bu tahsis edilen kaynakların da ancak %25'i yatırıma ayrılabilmektir. Böyle bir durumda kamu hastane işletmelerinin devamlı gelişen tıbbi teknolojiye ayak uydurabilmeleri güçleşmektedir. Ellerindeki kıt kaynaklarla ancak belirli yatırımları yapabilmektedirler. Bu durum, kamu hastane işletmelerinin yaırım projelerini bir öncelik sırasına koymasını gerektirmektedir. Sosyo-ekonomik kurumlar olan kamu hastanelerinde, yatırım projelerini öncelik sırasına koymada sadece finansal verilerin etüdü yeterli değildir. Finansal değerlendirme verileri, para ile ölçülemeyen hasta bakımları olarak sağlanan faydalarla bütünleşmelidir. Bu tezde, kamu hastanelerinin yatırım projelerini sıralamasında, sermaye ve işletme maliyeti faktörlerini, bu faktörlerin sermaye maliyetine oranlarını ve bütün finansal faktörlerin toplam faydalarla ilişkilerini belirleyen Maliyet Fayda Endeksi önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık kurumları -- Maliyet-fayda analizien_US
dc.subjectTıbbi bakım maliyetien_US
dc.subjectHastaneler -- Finansen_US
dc.subjectSağlık ekonomisien_US
dc.subjectSermaye yatırımları -- Karar vermeen_US
dc.titleYeni yatırım kararlarının alınmasında maliyet fayda endeksinin kamu hastanelerinde kullanımı ve bir uygulamaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 157 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record