Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Ayşe Sevgi
dc.contributor.authorOytan, Serpil
dc.date.accessioned2015-12-04T00:33:32Z
dc.date.available2015-12-04T00:33:32Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9058
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 138257en_US
dc.description.abstractPazarlama bilgi sistemi yönetim bilgi sisteminin gelişimidir ve yönetim bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri olarak literatürde yer almaya başlamıştır. Pazarlama bilgi sisteminin ortaya çıkışı 1960'ların ikinci yarısıdır ve yönetim bilgi sisteminin pazarlama alanında uygulanmasıdır. İlk pazarlama bilgi sistemi pazarlama verisinin ve bilgi teknolojisinin (yani veri depolama ve tekrar edinme sistemleri) birleşimidir. Daha sonra bazı istatistiksel prosedürler (analitik kapasiteler) eklenmiştir. Bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi için en önemli unsurlardan birisi de bilgidir. En küçüğünden büyüğüne kadar tüm işletmeler de çeşitli iç ve dış kaynaklardan bilgi toplanır, kaydedilir, saklanır ve işletme içinde ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Tüm bunlar etkin bir bilgi sistemiyle olur. Pazarlama kararlarına ilişkin belirsizliği ve bunun sonucu olan riski azaltmanın tek bilimsel yolu, yöneticiyi çözümleyeceği pazarlama sorunu ile ilgili geçerli, güvenilir veri ve bilgilerle donatmaktır. ''Pazarlama Bilgi Sistemi''pazarlamaya ilişkin veri ve bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, tekrar edinilmesi ve analizini sağlar. Geliştirilecek dengeli bir pazarlama bilgi sistemi, pazarlama sorunlarını çözümlemede yöneticilerin yanlış veya eksik bilgi yerine geçerli, güvenilir, tam, anlaşılabilir ve zamanında elde edilmiş bilgiden hareket etmelerini sağlayacaktır. Böylece firmanın piyasada başarılı bir firma olma şansı büyük ölçüde artmış olacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPazarlama -- Enformasyon hizmetlerien_US
dc.titlePazarlama bilgi sistemi TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) uygulamasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 143 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record