Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türk sinemasının görsel anlatı geleneği 

      Bugdayli, Hilal (Marmara University, Fac Communication, 2015)
      Bu çalışma, sözlü kültür ve görsel kültür arasındaki farkları ortaya koymaya ve sözlü kültürün Türk sinemasındaki sanat anlayışını nasıl etkilediğini cevaplamayı amaçlar. Konar-göçer bir toplumun kültür yapısına ve sanat ...