Advanced Search

eArşiv@Amadolu digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Anadolu University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Select a community to browse its collections.

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin | WoS | Scopus | PubMed [13547]
Enstitüler [9090]
Fakülteler [10015]
Meslek Yüksek Okulları [159]
Rektörlüğe Bağlı Birimler [5609]
Yüksekokullar [340]
 • Sınıf öğretmeni adaylarının okul dışı öğrenme ile ilgili kaygı düzeylerinin incelenmesi 

  Gültekin, Mehmet; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Şahin, Ferhat (Anadolu Üniversitesi, 2022)
  Okul dışı eğitimin değeri ve önemi günümüzde hızla artmaktadır. Eğitim okul dışı ortamlar ile zenginleşmekte, öğrencilerde somut ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Çocukların en temel bilgi ve becerileri ...
 • Toplumsal ve kültürel bağlamda 20. yüzyıl avrupa resminde bireysel anlatımlar 

  Varlık Şentürk, Leyla; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Aldoğan, Altay (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  20. yüzyıl Avrupa’sında sanayi alanında yaşanan gelişmeler büyük dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuş ve bu dönüşümler toplumsal anlamda yeni bir yapılanmanın da kapılarını aralamıştır. Bunun yanı sıra toplumsal açıdan ...
 • Otizm spektrum bozukluğu olan çocuk ebeveynlerinin algıladıkları aile işlevselliklerinin incelenmesi 

  Aksoy, Veysel; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı; Alkaşı, Duygu (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), son dönemlerde yaygın olan ve doğumdan itibaren ilk üç yılda belirtilerinin gözlenmeye başladığı bir nörogelişimsel bozukluk olarak ifade edilmektedir. OSB olan çocukların değerlendirilmesi ...
 • İşitme kayıplı çocuğu olan anne-babaların çocuklarıyla gerçekleştirdikleri oyunlar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi 

  Uzuner, Yıldız; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı; Cansever, Berat (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Araştırmanın temel amacı işitme kayıplı çocuğu olan anne-babaların çocuklarıyla gerçekleştirdikleri oyunlar hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Betimsel durum çalışması olarak desenlenen araştırmanın katılımcıları ...
 • Kişisel yaşanmışlık üzerine duygusal bağlanmanın sanatsal aktarımı : A/r/tografik bir sorgulama 

  İnce, Metin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Utaş, Öykü (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Sosyal davranışların kaynağı olarak bilinen bağlanma, bebek ile bakım veren kişi arasında geliştirilen duygusal bir bağdır. Yetişkinlikteki ilişkilerimiz, geçmişte kurduğumuz bağlanma örüntülerinden izler taşımaktadır. ...
 • Matematik öğretmen adaylarının integral kavramı ile ilgili kavramsal ve işlemsel bilgilerinin incelenmesi 

  İnceoğlu, Gonca; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Yılmaz, Rahime (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının integral kavramına yönelik kavramsal ve işlemsel bilgilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir ...
 • Sürdürülebilir kentleşme bağlamında yerel yönetimlerin rolü ve dönüşümü 

  Açma, Bülent; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yücel, Seçil (Anadolu Üniversitesi, 2022)
  Kentler, insanların ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini devam ettirdiği ve belirli yaşam standartları ölçütünde gelişim arz eden alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle geçtiğimiz yüzyıllardan itibaren ...
 • Matematik öğretmen adaylarının integral kavramı ile ilgili kavramsal ve işlemsel bilgilerinin incelenmesi 

  İnceoğlu, Gonca; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Yılmaz, Rahime (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının integral kavramına yönelik kavramsal ve işlemsel bilgilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir ...
 • Kaynaştırma ortamındaki koklear implantlı öğrencilerin okuma hatalarının ve okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi 

  Karasu, H. Pelin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı; Topaktaş, Elif Yağmur (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmanın temel amacı, kaynaştırma ortamındaki koklear implant kullanıcısı 3-8. sınıf öğrencilerin okuma hatalarının ve okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada, koklear implantlı öğrencilerin ...
 • Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenen katılımını etkileyen etmenler 

  Dursun, Özcan Özgür; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı; Kurtoğlu, Yasemin (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmanın amacı çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenen katılımını etkileyen etmenleri belirlemektir. Eş zamanlı dönüşümsel karma araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, 2020-2021 öğretim yılında Türkiye'deki ...

View more