Advanced Search

eArşiv@Amadolu digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Anadolu University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Select a community to browse its collections.

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin | WoS | Scopus | PubMed [13500]
Enstitüler [8864]
Fakülteler [10011]
Meslek Yüksek Okulları [159]
Rektörlüğe Bağlı Birimler [5508]
Yüksekokullar [340]
 • Amnestik hafif kognitif bozukluğu olan bireylerin dil ve anlatı özelliklerinin sağlıklı yetişkinler ile karşılaştırılması 

  Maviş, İlknur; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı; Karalı, Fenise Selin (Anadolu Üniversitesi, 2021)
  Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) normal yaşlanma ile demans arasında kalan bir süreç olarak tanımlanır. HKB'li bireylerde bellek, dil ve yargılama problemleri sıklıkla görülür. HKB, bellek bozulmasının eşlik ettiği amnestik ...
 • Kafein içeren kozmetik amaçlı kitosan jel formülasyonu geliştirilmesi ve in vitro değerlendirilmesi 

  Yenilmez, Evrim; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalı; Karapınar, Buket (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Bu tez çalışmasının amacı, kitosan jel formülasyonunun hazırlanması, yaşlanma karşıtı olarak kullanılan etkin madde kafeinin formülasyona eklenmesi, kontrollü salım gösteren yeni bir kozmetik preparat geliştirilmesi ve ...
 • Luigi Pirandello'nun "Ağzı Çiçekli Adam" oyununun hikâye anlatıcılığı açısından incelenmesi 

  İpekli, Erol; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Pazvanoğlu, Fatih (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Anlatma edimi insanın kendini ifade etme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Söz bunun en asal aracıdır. Kültürlerin aktarımı bu yolla gerçekleşmiştir. Tiyatro da dramatik söz söyleme sanatı olarak anlatıların en güçlü taşıyıcısı ...
 • Çocuklar için zihinsel hız testinin geliştirilmesi 

  Akbulut, Yavuz; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı; Avcı Doğan, Gülşah (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Genel zekâ ile ilişkili bir bileşen olan zihinsel hız, bilgi işleme süreçlerinde etkili olduğu gibi öğrenme potansiyelinin de bir göstergesidir. Zihinsel hızın zihinsel performansa dayalı olarak ölçülmesine yönelik kuramsal ...
 • SPPARC - afazi aile desteği programı'nın afazili bireylerin yakınlarına etkisi 

  Tadıhan, Elçin; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı; Eryılmaz Canlı, Çiğdem (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Afazi, baskın olan sol hemisferde meydana gelen hasarlar sonrası gelişen ve bireyin ifade ve alıcı dil becerilerine ek olarak yazma ve okuma gibi becerilerini de etkileyen bir dil sorunu olup, kişinin ve ailesinin psikolojik ...
 • Uzaktan öğretim yöntemiyle hareketli tipografide Gestalt kuramı : fenomenolojik bir araştırma 

  İnce, Metin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Yıldız Sandal, Lefika (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmanın amacı, “Grafik Tasarımı III” dersi kapsamında Gestalt Kuramı’na göre yapılan hareketli tipografi tasarlama sürecine ilişkin öğrenci deneyimlerini belirlemektir. Bu bağlamda araştırma, Gestalt Kuramı öğretiminin ...
 • Çoklu ortamla öğrenmede durumsal ilginin akademik başarı, transfer ve bilişsel yüke etkisi 

  Odabaşı, Ferhan; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı; Çaktu, Pelin (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Bu araştırmanın amacı, farklı durumsal ilgi yaklaşımları doğrultusunda sunulan durumsal ilgi bileşenlerinin, çoklu ortamla öğrenme ortamında, durumsal ilgi, başarı, transfer ve bilişsel yüke etkisinin incelenmesidir. Bu ...
 • Eser adı: Bütünleştirme uygulamalarının yürütüldüğü bir anasınıfında işbirliği ile öğretim (i-öğretim) yaklaşımının incelenmesi : bir eylem araştırması 

  Gürgür, Hasan; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı; Koç, Hüseyin (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bütünleştirme uygulamaların niteliğinin artması için ön koşullardan birisi destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanmasıdır. İş birliği ile öğretim (i-öğretim) de bu destek özel eğitim hizmeti modellerinden biridir. Bu ...
 • Uçucu yağ içeren emülsifiye sistemlerin santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinin in vitro değerlendirilmesi 

  Demirci, Fatih; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Karaca, Nursenem (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Uçucu yağların suda çözünürlüklerinin düşük olması, yüksek uçuculuk özellikleri ve kararsızlıkları, formülasyonları ile ilgili çalışmaları sınırlamaktadır. Uçucu yağların nanoemülsiyonlarının oluşturulması ile, bu problemlerin ...
 • Rosmarinik asitin nöropatik ağrı üzerine etkisi ve olası mekanizmaları 

  Bektaş, Nurcan; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Karakuş, Ahmet Alper (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlar ile varolan problemler nedeniyle daha etkin ve güvenilir yeni ilaçların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu tez çalışmasında geniş doz aralığında güvenli olduğu gösterilen ...

View more