Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Çağdaş sanatta groteskin estetiği 

      Gündüz, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
      21.yy sanatını kısımlara ayırmayı, çerçeveye sokmayı amaçlayan tutum, kavramsal, çağdaş, postmodern, güncel gibi bazen eserlerin bulunduğu zamana, bazen de içeriklerine dair, anlamları üzerinde fikir birliğine varılmamış ...