Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBenligiray, Serap
dc.contributor.authorSönmez, Harun
dc.date.accessioned2019-10-18T19:03:20Z
dc.date.available2019-10-18T19:03:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1303-2860
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVeE56QTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11043
dc.description.abstractÖrgütsel bağlılığın arttırılabilmesi için, bağlılığı etkileyen faktörlerin bilinmesi ve ona uygun önlemlerin alınmasıbüyük önem taşır. Çünkü örgütsel bağlılığı etkileyen çok sayıda faktör vardır; daha kısa zamanda, daha az maliyetle, en iyi sonuca ulaşabilmek için en etkili faktörü/faktörleri saptamak ve buna/bunlara ilişkin düzenlemeler yapmak gerekir. Bu araştırmanın amacı, hekimlerin ve hemşirelerin örgüte bağlılıklarını etkileyen faktörleri tespitetmek ve bu faktörler dikkate alınarak örgütsel bağlılıklarının artırılması için yapılabilecekler konusunda önerilersunmaktır. Bu amaca ulaşmak için Ankara'da 500 yatak ve üzeri büyüklükteki yedi devlet hastanesi ile üç tıp fakültesi hastanesinde çalışan 766 katılımcıdan (411 hekim ve 355 hemşire) elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca hekimlerin ve hemşirelerin örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıklarını en iyi açıklayanfaktör ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, kıdem, çalışılan kurum ve meslek arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn order for organizational commitment to be increased, it is vital to know the factors that affect commitment andto take measures accordingly. Because there are numerous factors that affect organizational commitment, it is needed to determine the most effective factor(s) and to set relevant regulations in order to reach the optimum result inshorter time and with less cost. The aim of this study is to determine the factors that affect medical doctors' and nurses' commitment to the organization and to present suggestions on what can be done so as to increase their organizational commitment by considering the factors. With this aim, factor analysis has been applied to the datagathered from 766 participants (411 md.s and 355 nurses) who work at seven public and three medicine faculty hospitals with a capacity of 500 beds+ in Ankara. Also relationships between the best explanatory factor, associatedwith affective commitment, continuance commitment, and normative commitment of medical doctors and nurses,with some variables such as age, gender, education, seniority, studied institutions, and profession are analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonu Ataması Yapılmamışen_US
dc.titleHekimlerin ve Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıklarını Artırmayı Sağlayan Faktörleren_US
dc.title.alternativeIncreasing Factors of Organizational Commitment of Medical Doctors and Nursesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBenligiray, Serap
dc.contributor.institutionauthorSönmez, Harun


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record