Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakır, Mustafa
dc.date.accessioned2019-10-18T19:03:38Z
dc.date.available2019-10-18T19:03:38Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRd09EZz0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11129
dc.description.abstractBu çalışmada "Almanya'dahi çok kültürlü ortamlarda Türkçenin anadili olarak kullanımı" başlığı altında, özellikle Türkiye'den göçün kırkıncı yılında, Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin Türkçeyi anadili olarak öğrenmeleri ve yaşadıkları topluma uyum sağlamaları için gösterilen çabalarda Türkçenin anadili olarak etkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın girişten sonraki ilk bölümünde, Almanya'daki vatandaşlarımızın Türkçe kullanımı, ikinci bölümünde Almanya 'da anadili ile ikinci dil öğretimi ve kültürleşme süremi arasındaki ilişkiler, üçüncü bölümünde anadili gelişimi ile okul başarısı arasındaki ilişki, dördüncü bölümde anadilinin gelişimini ve toplumsal uyumu etkileyen okul dışı unsurlar üzerinde durulmuş, son olarak da Almanya 'da yetişen Türk çocuklarının toplumsal uyum sağlamaları ve bulundukları ülkede aldıkları eğitimi başarı ile sürdürebilmeleri konusunda alınabilecek önlemler öneri olarak sıralanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study investigates how the second and third generation Turkish immigrants in Germany learn their first language (LI), and how their LI knowledge contributes to their attempts to adjust themselves to the society they live in. Section one focuses on the way Turkish citizens in Germany use Turkish. Section Two explains the relationship between acculturation and first&second language teaching in Germany. In Section Three, the correlation between LI development and academic achievement is discussed. Section Four focuses on the external factors affecting LI development and social adjustment. Finally, Section Five includes a number of suggestions on how to sustain social adjustment of Turkish children in Germany and how to help them maintain academic success in the school system of Germany.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleAlmanya'daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili Olarak Kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe Use of Turkish as the Mother Tongue in Multicultural Settings in Germanyen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record