Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHacıköylü, Canatay
dc.date.accessioned2019-10-18T19:25:58Z
dc.date.available2019-10-18T19:25:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneE5UZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11291
dc.description.abstractTürk vergi sistemi içinde geniş bir mükellef kitlesini ilgilendiren damga vergisi uygulamada diğer vergilere göre bir takım farklılıklar ve vergi tekniği açısından da bir takım olumsuzluklar içermektedir. Bu olumsuzlukların çoğunun verginin konusu başta olmak üzere Anayasanın mali güç ilkesine aykırılığı ve verginin yapılan işleme hukukilik kazandırmak amacıyla ödenmesi ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yine verginin konusuna giren unsurların çok sayıda olması verginin verimini ve etkinliğini de azaltmaktadır. Aslında damga vergisi açısından önemli olan unsur idarenin bu verginin olumsuzluklarını görüp bir düzenleme yapma konusunda istekli olup olmamasına bağlıdır. Sonuç olarak vergi adaleti ve vergi tekniği bakımından olumsuzluklar içeren damga vergisi ya tamamen kaldırılmalı ya da verginin konusunu oluşturan unsurların tekrar gözden geçirilmesi ve vergi adaletini ve mali güç ilkesini bozucu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekmektediren_US
dc.description.abstractThe stamp involving large group taxpayers in Turkish tax system comprises a number of disadvantages in terms of application, a number of technical differences compared to other taxes and duties. We can say that most of these negativities are related to the infringement of the Constitution’s financial power principle especially on the topic of the taxation, and the payment of the taxation to gain the legitimacy of the transaction. Again, there are many elements falling within the scope of the tax also reduces tax efficiency and effectiveness. In fact, the important factor in terms of stamp tax depends on whether or not the authority is willing to make an adjustment by seeing the negativity of this tax. As a result, the stamp tax, which has negative aspects in terms of tax justice and tax technique, must either be abolished completely or the elements constituting the subject of the tax should be revoked and the practices distorting tax justice and the principle of financial power should be abandoned.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleDamga Vergisinin Vergi Sistematiği İçindeki Yeri, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerien_US
dc.title.alternativeThe Place of the Stamp Tax in the Tax Systematic, Problems and Solution Suggestionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record