Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgişi, Kurtuluş
dc.contributor.authorYaylacı, Koray Ömer
dc.contributor.authorSezer, Okan
dc.contributor.authorKoyuncu, Onur
dc.contributor.authorOcak, Atila
dc.date.accessioned2019-10-19T14:02:36Z
dc.date.available2019-10-19T14:02:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-7688
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnM01UazJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/12304
dc.description.abstractAraştırma alanı Yunusemre Beldesi (Eskişehir) ve çevresini kapsamaktadır. Araştırma alanının tamamı Davis’in kareleme sistemine göre B3 karesinde yer almaktadır. Floranın belirlenmesi için 2012?2013 yılları arasında araştırma alanından 1900 damarlı bitki örneği toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine uygun olarak preslenip kurutulmuştur. Floristik liste hazırlanırken APG III sistemi kullanılmıştır. Yapılan teşhisler sonucunda; 83 familya, 383 cins, 671 tür ve tür altı damarlı bitki taksonu tespit edilmiştir. Araştırma alanındaki bitki taksonları fitocoğrafik bölgelerine göre; % 20,72’si İran? Turan, % 9,39'u Akdeniz ve % 6,11’i Avrupa?Sibirya elementi olarak tespit edilmiştir. Çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenlerin oranı ise % 64,38’dir. Endemizm oranı % 17,65’dir. Tür ve tür altı seviyede 16 takson B3 karesi için yeni kayıttır.en_US
dc.description.abstractThe research area includes Yunusemre (Eskişehir) and its enviroment, and it occurs in the B3 square according to the grid system of P.H. Davis. To investigate the flora, 1900 specimens have been collected during the field seasons of 2012? 2013. The specimens have been prepared according to the relevant herbarium techniques. The floristic list follows the APG III. At the end of identifications of the specimens 668 taxa belonging to 384 genera (84 family) have been determined. Phytogeographical distribution of the taxa are Irano? Turanian (20.72%), Mediterranean (9.39%) and Euro? Siberian (6.11%) with their percentage of. pluriregional or phytogeographically unknown taxa is 64.38%. The endemism ratio of the areas is 17.65%. Sixteen taxa are new record for the B3 square.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectLimnolojien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAkışkanlar ve Plazmaen_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKâğıt ve Ahşapen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAtomik ve Moleküler Kimyaen_US
dc.subjectMantar Bilimien_US
dc.subjectSavunma Bilimlerien_US
dc.subjectKristalografien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectTeori ve Metotlaren_US
dc.subjectNanobilim ve Nanoteknolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectBiyomalzemeleren_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectKatı Halen_US
dc.subjectJeokimya ve Jeofiziken_US
dc.subjectNükleer Bilim ve Teknolojisien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectSibernitiken_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectMakineen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectHücre ve Doku Mühendisliğien_US
dc.subjectRobotiken_US
dc.subjectTarımsal Ekonomi ve Politikaen_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectTaşınım Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectMaden İşletme ve Cevher Hazırlamaen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectEvrim Biyolojisien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectİnorganik ve Nükleeren_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectTıbbien_US
dc.subjectBitki Bilimlerien_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectNükleeren_US
dc.subjectKuş Bilimien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDonanım ve Mimarien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKompozitleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Biolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.subjectÜreme Biyolojisien_US
dc.subjectBahçe Bitkilerien_US
dc.subjectElektrokimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectPartiküller ve Alanlaren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectUzaktan Algılamaen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectGörüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectToprak Bilimien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrganiken_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectİmalat Mühendisliğien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectÖzellik ve Testen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectElektrik ve Elektroniken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectİnşaat ve Yapı Teknolojisien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectAnalitiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEntomolojien_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectEnerji ve Yakıtlaren_US
dc.subjectFizikokimyaen_US
dc.subjectTelekomünikasyonen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectMetalürji Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectHava ve Uzayen_US
dc.titleYunusemre Beldesi (Eskişehir) ve Çevresinin Florasıen_US
dc.title.alternativeFlora of Yunusemre (Eskişehir) and Environsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage64en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record