Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSak, Uğur
dc.date.accessioned2019-10-19T17:27:19Z
dc.date.available2019-10-19T17:27:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFM05UQTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14544
dc.description.abstractBu makalede Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) modelinin genel yapısı ve modelin sosyal geçerliği üzerine yapılan araştırmalar sunulmuştur. ÜYEP, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin örgün eğitimlerine paralel olarak yürütülen, üniversite tabanlı bir program modelidir. ÜYEP modeli; tanılama, müfredat, öğretim, değerlendirme, program ve öğretmen eğitimi olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır. Araştırma grubunu, ÜYEP tanılama sistemi ile matematik ve fen bilimleri alanlarında üstün yetenekli olarak tanılanan ve ÜYEP'e 1-5 yarıyıl devam eden toplam 84 altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf ilköğretim öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ÜYEP Değerlendirmeleri Öğrenci Formu (ÜDOF) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada, istatistiksel karşılaştırmalar tek örneklem t-testi kullanılarak yapılmış, ölçüt olarak da "3" değeri (çok iyi) alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin ÜYEP'in özelliklerini genel olarak "çok iyi" düzeyinde değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak ÜYEP'in sosyal geçerliğinin oldukça yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this article is to review the Education Programs for Talented Students (EPTS) model by focusing on its social validity. The EPTS is a university-based, after-school program for talented students in elementary and secondary schools. It is a 6-component program model including identification, curriculum, instruction, assessment, program organization, and teacher training models. Research participants included 84 sixth, seventh and eighth grade students who were identified to be talented in mathematics and science by the EPTS identification system. The participants had attended the EPTS for one to five semesters. The EPTS Evaluations Student Form was used to investigate the social validity of the EPTS. Findings showed students' perceptions about the EPTS to be positive and higher than the criteria 3 (very good). That is, the EPTS has high social validity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÜstün yetenekliler eğitim programları modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliğien_US
dc.title.alternativeAn overview and social validity of the education programs for talented students model (EPTS)en_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalEğitim ve Bilimen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue161en_US
dc.identifier.startpage213en_US
dc.identifier.endpage229en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]
dc.contributor.institutionauthorSak, Uğur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record