Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEker, Serhan
dc.contributor.authorBulut, Şenay
dc.contributor.authorDeğirmenci, Nedim
dc.date.accessioned2019-10-20T14:28:33Z
dc.date.available2019-10-20T14:28:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-0272
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprek5UTTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18173
dc.description.abstract4 ? manifoldların yapısını incelemekte kullanılan Seiberg?Witten denklemleri, Dirac denklemi ve Eğrilik denklemi olmak üzere iki denklemden oluşmaktadır. Bu denklemlerin yüksek boyutlarda da self –dualite seçimine bağlı olarak genellemeleri yapılmıştır [1,2,6,9]. Bu çalışmada öncelikle 4-boyutlu Hiperbolik uzay üzerinde klasik Seiberg?Witten denklemleri yazılmış daha sonra [1,2,6,9] de verilen yöntem kullanılarak 8 ? boyutlu Hiperbolik uzay üzerinde genelleştirilmiş Seiberg-Witten denklemleri yazılmıştır.en_US
dc.description.abstractSeiberg?Witten equations, which are used to investigate the structure of 4 ?dimensional manifds, consist of two equations. The first item is Dirac equation and the latter is Curvature equation. According to choosing of the self?duality concept, the generalized of these equations were done in higher dimensions [1, 2,6,9]. In this paper, at first the classical Seiberg?Witten equations are written on 4 ?dimensional Hiperbolic space. Then, the generalized Seiberg?Witten equations are written on 8 ?dimensional Hiperbolic space by using the method given in [1].en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectTıbbien_US
dc.subjectTermodinamiken_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectNükleeren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAkışkanlar ve Plazmaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAtomik ve Moleküler Kimyaen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Biolojien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectPartiküller ve Alanlaren_US
dc.subjectToksikolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrganiken_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectMikroskopien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectKatı Halen_US
dc.subjectTaşınımen_US
dc.subjectAkustiken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectMekaniken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectAnalitiken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectFarmakoloji ve Eczacılıken_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectAstronomi ve Astrofiziken_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectOptiken_US
dc.subjectFizikokimyaen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectİnorganik ve Nükleeren_US
dc.title8-Boyutta Hiperbolik Uzaylarda Seıberg - Witten Denklemlerien_US
dc.title.alternativeSeiberg?Witten Equations On ?? ?Dimensional Hyperbolic Spacesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :B-Teorik Bilimleren_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage34en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorBulut, Şenay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record