Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkbaş, Kasım
dc.date.accessioned2019-10-20T19:33:02Z
dc.date.available2019-10-20T19:33:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-8618
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVME16Z3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18723
dc.description.abstractYirminci yüzyılın ikinci yarısında hararetlenen orta sınıf tartışmalarında temel meselelerden biri, orta sınıfların işçileşmesi olmuştur. İşçileşme için, ücretlilik ve devamında ücretlerde yaşanan göreli düşüş, emek süreçleri üzerindeki hâkimiyetin mutlak olarak yitimi, sermayenin işlevlerini yerine getirmeye hasredilen sürede yaşanan kısalma, emek süreçlerinin çok sayıda ve her biri tekdüze parçalara ayrılması ile yaşanan iş görme biçimlerindeki değişim ve emek gücünün vasıfsızlaşması gibi bir dizi ölçüt belirlenebilir.Söz konusu ölçütler avukatlık mesleği açısından da gözlemlenebilir. Toplumsal, siyasal ve iktisadi gelişmeler orta sınıf mensubu olan avukatların konumlarını 'dışarıdan' etkilerken, bir süredir yaşanmakta olan hukuksal değişim ya da dönüşüm de, avukatların yaptıkları işin niceliğini ve niteliğini 'içeriden' etkilemektedir. Hukuk alanı, giderek kapitalizmin yasalarını içselleştirmekte, hukuksal hizmet metalaşmaktadır. Hukuksal hizmetin metalaşmasına, avukatlık bürosunun örgütlenişi ve işin yapılma usullerinde yaşanan değişim eşlik etmektediren_US
dc.description.abstractThe ongoing debate in the second half of the twentieth century centered on the middle classes, and their proletarianization. The criteria defining proletarianization are wage earning, the relative decline of the wages, the loss of absolute dominance on the labor process, the shortening of the time devoted to the functions of capital, the fragmentation of the labor process and the unskillization of labor force.These criteria are also relevant for the lawyers. While the social, political and economic developments externally affect the lawyers, who inherently belong to the middle classes, the changes in the legal system affect the quantity and quality of the lawyers’ work. The legal field is increasingly incorporated into the laws of capitalism, as it is eventually becoming determined by the accumulation regime of capital. Legal services are in a process of commodification. The transformation of the legal office organization and the working procedure accompanies the commodification of legal servicesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSınıf ve Orta Sınıf Tartışmaları Arasında Yaldızlı Yakalılar: Avukatlar İşçileşiyor mu?en_US
dc.title.alternativeGilded Collars between Class and Middle-class Debates: Are the Lawyers in the Process of Proetarianization?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPraksisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue32en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorAkbaş, Kasım


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record