Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkalp, Enver
dc.contributor.authorKırel, Çiğdem
dc.contributor.authorSungur, Zerrin
dc.contributor.authorCengiz, Aytül Ayşe
dc.date.accessioned2019-10-20T19:33:35Z
dc.date.available2019-10-20T19:33:35Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpBMk1ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18867
dc.description.abstractÖrgütün bir üyesi olmak ve örgüt hakkındaki herşeyi öğrenmek örgütsel toplumsal­laşma olarak bilinmektedir. Toplumsallaşma biçimleri arasında en etkili olanlardan bazı­ları kıdemli ve kıdemsiz çalışanlar arasında yüz yüze etkileşimdir. Bu ilişkilerin gelişme sürecinde mentorlara çok önemli bir rol düşer. Mentorluk şu şekilde tanımlanır: Bireyin bir başkasına destek vermek ve onu cesaretlendirmek için isteğe bağlı veya profesyonel olarak zaman ayırdığı yargısız, bire bir ilişkidir. Mentorun sergilediği iki çeşit fonksiyon vardır: Kariyer ve psiko-sosyal fonksiyonlar. Ka­riyer fonksiyonları; destek olma, kendini ifade etme ve görünür kılma, koçluk, koruma ve becerileri geliştirecek görevler verme şeklindedir. Psikososyal fonksiyonlar, rol modeli oluşturma, kabul ve benimsenmeyi sağlama, danışmanlık ve arkadaşlık şeklindedir. Bu çalışmada, mentorluk ilişkisi üniversite içinde değerlendirilecektir. Türk üniversitelerin­de, özellikle Anadolu Üniversitesi'nde mentorluk ilişkisini incelemek, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe process of becoming a member of an organization and learning all about is known as organizational socialization. Some of the most effective forms of socialization involve the face-to-face contact between senior and junior people. On this process mentors play an important role in the development of this relationship. Mentoring has been defined as: A one to one, non-judgmental relationship in which an individual voluntarily or professionally gives time to support and encourage another. Mentor provides two kinds of function: Career related and psychosocial. Career related function include providing sponsorship, exposure-visibility, coaching, protection and challenging assignments. Psychosocial functions include providing role modeling, acceptance and confirmation, counseling and friendship. Mentor-protege relationship in the university has been investigated in this paper. To explore mentor-protege relationship and how mentoring develop within the Turkish Universities, especially the one in Anadolu University is the main concern in this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleÖrgütsel Toplumsallaşma Sürecinde Mentorluk ve Mentor'un Yeri ve Önemi: Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlileri Üzerine Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeThe Importance of Mentoring on Organizational Socialization of the Research Assistants in Anadolu Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record