Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Nurcan
dc.date.accessioned2019-10-20T21:13:05Z
dc.date.available2019-10-20T21:13:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2148-1237
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprd056a3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19214
dc.description.abstractGeçmişten günümüze dünyada ve Türkiye’de konut sorunu ve konut finansmanı için, farklı çözüm alternatifleri üzerinde durulmuştur. Gelinen son noktaya bakıldığında, konut sorunun çözümünde beklenen sonuca ulaşılamadığı görülmektedir. Gayrimenkul sektörünün Türkiye’de gelişmesi ve daha nitelikli projelerin daha kolay ulaşılabilir olması için, daha başarılı alternatif modellere gereksinim bulunmaktadır. Türkiye’de son dönemlerde, sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülen iki model hayata geçirilmiştir. Bunlardan biri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Modeli’dir. Diğeri ise, özellikle gayrimenkul projelerinin finansmanına katkı sağlayarak, konut sorununun çözümüne katkı sağlaması planlanan, Gayrimenkul Sertifikası Modeli’dir. Çalışmamızda bu iki model incelenmekte ve modellerin, konut sorununun çözümü ile gayrimenkul sektörünü canlandırıcı etkisi üzerinde durulmaktadır.en_US
dc.description.abstractFrom past to present, in the World and in Turkey the problem of housing and housing finance, focuses on the different solution alternatives. When looking at the last point, it can be seen that the expected result in solution the housing problem is not reached. More successful alternative models are needed for the real estate sector to develop in Turkey and for more qualified projects to be more easily accessible. In Turkey, in recent times, there have been two models of thinking that are thought to contribute to the solution of the problem. One of them is the Real Estate Business Cooperative Model, which is passed on by the Ministry of Customs and Trade. The other is the Real Estate Certificate Model, which is planned to contribute to the solution of the housing problem, especially by contributing to the financing of real estate projects. In our study, these two models being examined and the effects of models to the housing problems and the revitalization of real estate sector are emphasized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleGayrimenkul (Emlak) Sektörünün Gelişmesinde ve Konut Sorununun Çözümünde Gayrimenkul İşletme Kooperatifleri ve Gayrimenkul Sertifikaları Modellerinin Alternatif Olarak Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe Evaluation of Real Estate Business Cooperatives and Real Estate Certificate Models as an Alternative in Development of the Real Estate Sector and Solution of the Housing Problemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÜçüncü Sektör Sosyal Ekonomien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record