Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHacıköylü, Canatay
dc.contributor.authorHeper, Fethi
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:36Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-3623
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBME5qY3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19658
dc.description.abstractTaşınmazların değerlemesi ve değerlerin vergiye yansıtılması gelişmiş toplumların üzerinde önemle durdukları konulardan biridir. Özellikle hızlı şehirleşme ile birlikte taşınmaz değerlerinde sürekli artışlar yaşanmaktadır. Fakat yaşanan bu değer artışları aynı oranda emlak vergisi gelirlerinde artışa neden olamamaktadır. Emlak vergisinde gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde de sorun oluşturan konu, vergiye konu taşınmaz değerlerinin doğru ve gerçekçi tespiti sorunudur. Emlak vergisinde değer tespit aşamasında yaşanan bu sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Özellikle taşınmaz değerlemesi alanında kurumsal yapıyı henüz oluşturmaya çalışan Türkiye’de hem idare hem de mükellef açısından yaşanan bu sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerin ortaya konması oldukça önemlidir.en_US
dc.description.abstractValuation and taxation of real assets are considered important issues in developed countries. Particularly, with the rapid urbanization, there are constant increases in the values of the real estate. However, these increases are not reflected in the real estate taxes. The problem here is to set the true and realistic value of the properties subjected to taxation. Even though, this problem is still experienced in developed countries, it is more frequent in developing countries. The problems faced in the process of the real estate valuation and the suggestion as solutions for these problems are the aims of this study. It is important to identify the problems and to propose some solutions for taxpayers and governors in Turkey which has not structured the system of real estate valuation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleEmlak vergisinde matrah tespitine ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeProblems related to tax assesment in real estate tax and suggestionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaliye Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eskişehir Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue158en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record