Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Tuna Eda
dc.contributor.authorGöncü, Serdar
dc.date.accessioned2019-10-21T20:11:29Z
dc.date.available2019-10-21T20:11:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-1590
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnd09EQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/20232
dc.description.abstractİçme suyu kaynağı olarak kullanılan yeraltı suları diğer su kaynaklarına göre daha güvenilir ve temiz olmasına karşın, kirlenmesi durumunda arıtılması oldukça güçtür. Yeraltı suyunun önemli kirlilik parametrelerinden biri olan nitrat, yeraltı suyuna evsel ve endüstriyel atıklar, tarımsal faaliyetler, gübreler ve hayvan atıkları ile ulaşmaktadır. Nitrat kirliliğinin gideriminde denitrifikasyon, iyon değiştirme, ters ozmoz gibi yöntemler kullanılsa da biyolojik arıtma yöntemleri etkin şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Yeraltı sularından nitrat kirliliğinin gideriminde biyolojik yöntemler arasında mikroalgler alternatif bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Buna karşın, yeraltı sularının kimyasal bileşimi ve mikroalglerin büyütülmesi ile ilgili araştırılması gereken birçok konu bulunmaktadıren_US
dc.description.abstractAlthough groundwater is more reliable and clean water resource when it is used as a drinking water, it is difficult to treat once it is polluted. One of the most important pollution paremeters in groundwater is nitrate which might be discharged by domestic or industrial wastes, agricultural activities, fertilizers and animal wastes. Even though denitrification, ion exchange, reverse osmos are widely used treatment methods for nitrate removal, biological treatment methods have effectively been also used. Nitrate removal from groundwater by microalgae is used as an alternative method in biological treatment methods. On the other hand, there are some topics which need to be investigated about chemical compositon of groundwater and microalgae growthen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.titleYeraltı suyunda alg kültürleri ile nitrat kirliliğinin giderimien_US
dc.title.alternativeRemoval of nitrate from groundwater by using algae cultureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSu Ürünleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage463en_US
dc.identifier.endpage467en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGöncü, Serdar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record