Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Hukuk uygulayıcılarının ve hukuk öğretisi İle uğraşanların gözüyle suçun nedenleri 

   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; Tepecik, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Suçun nedenleri gelir, işsizlik ve eşitsizlik gibi ekonomik faktörlerden fiziksel ya da psikolojik kişilik özelliklerine, aile yapısına, eğitime, devletin otoritesini kullanma tarzına kadar çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. ...
  • Sözleşmelerde asimetrik bilgi 

   Tepecik, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Sözleşme yapılırken tarafların bilgisinin eşit olmaması, yani asimetrik olması, sözleşmelerin şekillenişi etkiler. Asimetrik bilgi ekonomi teorisinde oluşma koşulları, sonuçları ve çözüm önerileri ile detaylı bir şekilde ...