Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Binyıl kalkınma hedeflerinden sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

  Anadolu Üniversitesi; Eşkinat, Rana (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  2015 yılını kalkınma çabaları açısından önemli kılan birkaç neden bulunmaktadır. Öncelikle 2015 yılı, 2000 yılının Eylül ayında ilan edilmiş olan “Binyıl kalkınma Hedefleri (BKH)” performansının değerlendirilmesi için ...
 • Hukuk uygulayıcılarının ve hukuk öğretisi İle uğraşanların gözüyle suçun nedenleri 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; Tepecik, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Suçun nedenleri gelir, işsizlik ve eşitsizlik gibi ekonomik faktörlerden fiziksel ya da psikolojik kişilik özelliklerine, aile yapısına, eğitime, devletin otoritesini kullanma tarzına kadar çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. ...
 • Sözleşmelerde asimetrik bilgi 

  Tepecik, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Sözleşme yapılırken tarafların bilgisinin eşit olmaması, yani asimetrik olması, sözleşmelerin şekillenişi etkiler. Asimetrik bilgi ekonomi teorisinde oluşma koşulları, sonuçları ve çözüm önerileri ile detaylı bir şekilde ...