Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-03-05T08:23:26Z
dc.date.available2021-03-05T08:23:26Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇanakkıran, F., & Çelik Keçili M., & Esen, E., & Temizel, F., Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksinin Ve Kapasite Kullanım Oranının Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektörü Üzerine İnceleme, BMIJ, (2020), 8(3): 2600-2616, doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1518en_US
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25576
dc.description.abstractKüreselleşmeyle birlikte uluslararası rekabet üstünlüklerinin hisse senetleri üzerindeki etkisinin incelenmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bu çalışmada, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi ve kapasite kullanım oranının 2009: Q1-2019: Q4 yıllarını kapsayan dönemde, Borsa İstanbul (BİST) tekstil sektörüne etkisi incelenmiştir. Çalışmada VAR analizi yöntemine bağlı olarak, Granger nedensellik testi sonuçlarına göre açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksinin BİST tekstil endeksi üzerinde etkisi olduğu ve ayrıca kapasite kullanım oranını da etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBİST Endeksien_US
dc.subjectGranger Nedensellik Testien_US
dc.subjectAçıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksien_US
dc.subjectBİST Indexen_US
dc.subjectGranger Causality Testen_US
dc.subjectRevealed Comparative Advantages Indexen_US
dc.titleAçıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksinin ve kapasite kullanım oranının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi: tekstil sektörü üzerine incelemeen_US
dc.title.alternativeThe impact of revealed comparative advantages index and capacity utilization rate on the stock prices: analysis on textile sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBusiness and Management Studies: An International Journalen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6756-8042en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0105-1363en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5356-1798en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7208-3293en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage2600en_US
dc.identifier.endpage2616en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇanakkıran, Fulya
dc.contributor.institutionauthorÇelik Keçili, Merve
dc.contributor.institutionauthorEsen, Ethem
dc.contributor.institutionauthorTemizel, Fatih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record