Advanced Search

Now showing items 3-4 of 4

  • Feminist sanatçıların baskıresim işleri bağlamında 60'lardan günümüze "Kadın" algısı 

   Esmer, Hayri; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Atan, Sevgi (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
   Bu tez çalışmasında baskı sanatları ile feminist sanat arasındaki ilişki ve 1960'lardan günümüze feminist sanatçıların baskıresim işlerindeki kadın algısı incelenmiştir. Bu incelemeler sonunda feminist sanatçıları baskıresim ...
  • I. Dünya Savaşının baskıresimlere yansımaları 

   Ulu, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Tarihte insanlığı etkileyen büyük olayların sanata etkileri her zaman kaçınılmaz olmuştur. 20. yüzyılın başında yaşanan I. Dünya savaşı insanlık tarihinde ve buna bağlı olarak sanat tarihinde büyük izler bırakmıştır. Bu ...