Advanced Search

Now showing items 1-10 of 10

  • Avukatlarda işkoliklik, iş-aile çatışması, tükenmişlik üzerine bir alan çalışması 

   Macit,Mustafa (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Bu çalışmada işkoliklik, iş-aile çatışması ve tükenmişlik konuları çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini serbest ve ücretli çalışan avukatlar oluşturmaktadır. Bu değişkenlerle ilişkisi olan demografik değişkenler belirlenmiş, ...
  • Bilgi suistimali suçu 

   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0002-1680-1043; Usluadam, Asena Kamer (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Bilgi suistimali suçu, sermaye piyasasında güç anlamına gelen bilgi ile yatırımcılar arasında fırsat eşitsizliği yaratılmasının önüne geçilmesi amacıyla ihdas edilmiştir. Sermaye piyasası suçları bakımından genel olarak ...
  • Deniz iş hukukunda alt işverenlik ilişkisi 

   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0002-3024-6285; Küçük, Doğukan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Bazı işlerin uzmanlık gerektirmesi ve çalışma yaşamında meydana gelen ekonomik gelişmeler, atipik bir istihdam şekli olan alt işverenlik ilişkisinin hızla yayılmasına neden olmuştur. Asıl işverenler yardımcı işlerde yahut ...
  • Garanti sözleşmesinin türleri, hukuki özellikleri ve sonuçları 

   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0003-1604-3569; Atasoy, Kemal (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Sui generis sözleşmelerden biri olan garanti sözleşmesi bir kişisel teminat sözleşmesidir. Garanti sözleşmesinin bir türü olan üçüncü kişinin edimini üstlenme, 6098 sayılı TBK md. 128’de yer almıştır. Teminat amaçlı ve ...
  • Genel işlem koşullarının denetlenmesinin sözleşme özgürlüğüne etkisi 

   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0001-7469-9174; Girgin, Ömer Ali (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Modern hayatta kültürel kodların, toplumsal yaşamın ve ihtiyaçların değişmesiyle hukuk da evrilmekte ve güne uygun çözümler üreterek adalet dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Liberal ve bireyci hukuk sistemlerinin ...
  • Kurumsal yönetim kavramının genel çerçevesi ve Türk hukukundaki yansımaları 

   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-2047-6033; Tuğ, Mehmet Arif (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Doksanlı yıllarda yaşanan ve dünya çapında etkiler doğuran şirket içi skandallar, halka açık anonim şirketlerin yönetiminde yeni anlayışların gelişmesine sebep olmuştur. Zira söz konusu türde şirketlerde meydana gelen ...
  • Olağanüstü mal rejimi 

   Kocar, Serra (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Evlilik birliğinin kurulması eşlerin bir arada yaşamaları ve ekonomik hayatı paylaşmalarına neden olur. Eşlerin bir arada olduğu zaman diliminde edindiği hak ve borçlar mal rejimi kavramının kapsamını oluşturmaktadır. Mal ...
  • Roma aile hukukunda patria potestas 

   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-0303-5252; Sütken, Elvan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Patria potestas’ın (baba hakimiyetinin), familia (Roma ailesi) kelimesi ile asıl işaret edilmek istenen oluşuyla vurgulanan önemi ve Roma ailesinin (familia’nın), devletin (civitas’ın) ilk oluşumundaki temel taşı oluşu, ...
  • Uluslararası ilke ve standartlar bağlamında engelli hakları 

   Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü; 0000-0003-3493-8446; Gökçek Karaca, Nuray (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Dünya nüfusunun görülmemiş hızla yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış engelli sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Bu nedenle günümüzde engellilerin toplumsal yaşama katılımının önündeki engellerin kaldırılması ve ...
  • Vekalet verenin vekilin uğradığı zararı giderme borcu 

   Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı; 0000-0001-5860-7305; Kesim, Nilsu (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda vekalet verenin vekilin uğradığı zararı giderme borcu 510. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Şöyle ki ilgili maddede ilk olarak vekilin vekaletin ifası sebebiyle uğradığı ...