Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-06-18T07:40:57Z
dc.date.available2020-06-18T07:40:57Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationKaraca, G. (2015). Müzenin kamusallığının sanat yoluyla eleştirisi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 5 (8), 62-74.en_US
dc.identifier.issn2146-7692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23381
dc.description.abstract21. yüzyılda Avrupa ülkelerindeki, Amerika’daki ve Türkiye’deki bienallerde, sergilerde ve sokaklarda sıkça örneklerine rastlanan katılımcı ve ilişkisel sanat örnekleri, sanatın geleneksel özelliklerini kullanmaz. Katılımcı ve ilişkisel çalışmalar, geleneksel sanat anlayışındaki gibi, izleyiciye tamamlanmış sanat çalışmasını sunmak yerine, izleyiciyle, sanat çalışmasının ve sanatçının iletişime geçmesini amaçlar. Bu çalışmada, sanatın geleneksel olarak kamuya sunulma şeklinin nasıl başladığı, müzelerin oluşma süreci, kamusal olarak nitelenen müzelerin kamusallık kavramına uygun olup olmadığı, müzelere yönelik eleştirilerin hem sanatçılar hem kamudaki diğer bireyler tarafından nasıl başlatıldığı ve bu eleştirilerden sonraki süreç araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn 21th century, the examples of relational and participatory art works which can be often seen at the bienalles, exhibitions and streets of Europian countries, America and Turkey, don’t use the traditional specialities of art. The relational and participatory works aim to make a connection between the viewer and the art work and sometimes between the artist instead of showing the final work of art to the viewer. In this study, how the traditional system of showing the final work of art was started, the period of the museums were occured, if the museums called as public are really public according to the meaning of the concpt of publicity, how the criticisms about museums were began and the period after these comments were researched.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamusallıken_US
dc.subjectMüzeen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectPublicen_US
dc.subjectMuseumen_US
dc.subjectArten_US
dc.titleMüzenin kamusallığının sanat yoluyla eleştirisien_US
dc.title.alternativeThe criticism of publicness of museums by arten_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage62en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKaraca, Gülçin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record