Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Süleyman, 1961-
dc.contributor.authorCan, Özgür Devrim
dc.date.accessioned2016-04-20T10:42:20Z
dc.date.available2016-04-20T10:42:20Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7264
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 166699en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 2-, 3-, 4-metilfenoksiasetik asid ve karvakrol asetat maddelerinin izole sıçan düz kaslarında asetilkolin (ACh) ve KCl ile oluşturulan kasılmalar üzerindeki farmakolojik etkileri araştırılmıştır. İzole organlar arasında, mide fundus, duodenum, ileum, mesane, vas deferens ve aorta bulunmaktadır. Her maddenin üç farklı dozu (10(-6), 1O(-5) 10(-4)M) teste tabi tutulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda 4-metilfenoksiasetik asid'in hiç bir organda etkili olmadığı, 3-metilfenoksiasetik asid'in sadece duodenum ve mesane üzerinde etkili, test edilen diğer organlarda etkisiz olduğu görülmüştür. 2-metilfenoksiasetik asid, 3-metil'li türevine benzer şekilde duodenumda KCl ile mesanede ise ACh ile oluşturulan kasılmaları artırıcı yönde etkili olmuş, bu etkilere ek olarak fundusta ACh kasılmaları üzerinde inhibisyon yapmıştır. Duodenumdaki etkisi ise atropin sülfat'tan etkilenmemiştir. Her üç maddenin tüm organlar üzerindeki etkileri birlikte değerlendirildiğinde, metil grubunun pozisyonunun etkide önemli rolü olduğu ve en etkili türevin 2-metil'li türev olduğu anlaşılmıştır. Karvakrol asetat'ın sadece izole sıçan mide fundus ve ileum üzerinde ACh ve KCl kasılmalanna olan etkisi araştırılmıştır. Mide fundusta ACh ve KCl yanıtları üzerinde etkili olmadığı, fakat atropin sülfat varlığında KCl yanıtlarının inhibe olduğu görülmüştür. İleumda ise hem ACh hem KCl yanıtları karyakrol asetat'ın 10(-4) M dozunda inhibe olmuştur. Maddenin ileumdaki inhibitör etkisi ve fundustaki inhibisyonun ancak atropin varlığında istatistiksel olarak anlamlı hale gelmesi, karyakrol asetat' ın etkisinde muskarinik reseptörlerin ve/veya mekanizmalann rol oynadığını göstermiştir. İleumda KCl kasılmalarının inhibe olması muskarinik reseptörlere ek olarak 2-metilfenoksiasetik asid'in yaptığına benzer şekilde, voltaja bağlı iyon kanallarıyla bir etkileşmenin varlığını göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüz kaslar -- Fizyolojien_US
dc.subjectDüz kaslar -- İlaçların etkisien_US
dc.subjectİlaçlar -- Fizyolojik etkien_US
dc.subjectFenoksiasetik asiten_US
dc.subjectKarvakrolen_US
dc.title2-, 3- ve 4-metilfenoksiasetik asid ile karvakrol asetat'ın düz kaslar üzerindeki etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 101 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record