Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Yusuf, 1958-
dc.contributor.authorAbdallah, Qasem M.A.
dc.date.accessioned2015-02-09T15:48:03Z
dc.date.available2015-02-09T15:48:03Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7266
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 171726en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, paklitaksel ve sodyum nitroprussid’in tek başlarına ve kombine halde hücre kültüründe A549 küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve HeLa serviks adenokarsinomu üzerindeki antiproliferatif etkileri ve nitrikoksit’in bu etkilerdeki rolü araştırılmıştır. Ayrıca, normal (sağlıklı) hücrelere örnek olarak da NIH3T3 hücreleri karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır. Antiproliferatif etkileri araştırmak için MTT ölçümü ve akridin oranj boyama yöntemleri kullanılmıştır. Etkilerde nitrik oksidin muhtemel rolünü araştırmak için de Griess reaktifi ile spektrofotometrik nitrit tayini yöntemi uygulanmıştır. Paklitaksel, sodyum nitroprussid ve bunların çeşitli oranlarda kombinasyonlarının, A549, HeLa ve NIH3T3 hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkilerinin komponenti olan apoptotik, sitostatik ve sitotoksik etkileri yukarıda söz edilen yöntemler kullanılarak araştırıldı. Elde edilen bulgular, her iki maddenin de antiproliferatif etkilerinin olduğunu ve bu etkilere nitrikoksid’in katıldığım düşündürmektedir. Sodyum nitroprussid’in ortamına ilavesinin paklitaksel’in antiproliferatif etkilerini arttırdığı gözlenmiştir. Buna göre, sodyum nitroprussid’in paklitaksel ile antineoplastik tedaviye katkı olarak ilave edilmesi olası görülmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgular, literatür verileri ışığında tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntineoplastik maddeleren_US
dc.subjectKanser hücrelerien_US
dc.titleA549, HeLa ve NIH3T3 hücre kültürlerinde paklitaksel ve sodyum nitroprussid'in tek başlarına ve kombine etkileri : nitrikoksid'in antiproliferatif etkideki rolüen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 73 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record