Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Yusuf, 1958- Tez. Dnş.
dc.contributor.authorİbadova, Sevda
dc.date.accessioned2015-04-17T14:34:14Z
dc.date.available2015-04-17T14:34:14Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7271
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 346111en_US
dc.description.abstractHypericum origanifolium Willd., Hypericum montbretii Spach. ve H.perforatum L.'un kurutulmuş çiçek ve yapraklarından farklı polaritede çözücüler kullanılarak hazırlanan ekstrelerinde çeşitli kimyasal ve spektroskopik yöntemlerle fenolik madde içeriği ile serbest radikal süpürücü ve antioksidan potansiyalleri değerlendirilmiştir. Ekstrelerin toplam fenol konsantrasyonu Folin-Ciocalteu yöntemi ile standart olarak gallik asit, flavonoid ve flavonol miktarları ise AlCl ve AlCl³+Na-asetat ile standart olarak rutin kullanılarak değerlendirilmiştir. Ekstrelerin antioksidan potansiyali 13-karoten-linoleik asit sistemi ve Ransimat yöntemi ile tayin edilmiştir. Serbest radikal süpürücü etkileri ise 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil radikali (DPPHN) üzerinden belirlenmiştir. Sonuçlar sentetik antioksidan BHT'nin sonuçları ile karşılaştınlmıştır. Sonuç olarak her 3 tür içinde en yüksek aktivite değerleri etilasetat ekstrelerinde tayin edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda türlerin yapraklarının çiçeklere oranla daha fazla fenolik madde içerdiği ve dolayısıyle antioksidan potansiyallerinin daha fazla olduğu tesbit edilmiştir. H. origanifolium'un çiçek ve yapraklarının daha fazla fenolik madde içerdiği ve Ransimat yöntemi ile tayin edilen lipid peroksidasyonunu diğer türlere ve sentetik antioksidan BHT'ye oranla daha fazla inhibe ettiği tesbit edilmiştir. H. montbretii ve H. origanifolium'un çiçek ekstreleri b-karoten-linoleik asit sisteminde sentetik antioksidan BHT ve H. perforalum ekstrelerinden daha aktif bulunmuştur. Aynca, H. montbretii ve H. perforatum yapraklarının antiradikal potansiyallerinin BHT'den belirgin oranda fazla olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHypericumen_US
dc.subjectHypericum perforatumen_US
dc.subjectTıbbi bitkileren_US
dc.subjectAntioksidanlaren_US
dc.titleBazı Hypericum türlerinin fenolik bileşimi ile antioksidan ve serbest radikal süpürücü etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 52 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record