Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Rana
dc.contributor.authorÖzman, Gözde
dc.date.accessioned2015-10-13T13:40:49Z
dc.date.available2015-10-13T13:40:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7273
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450253en_US
dc.description.abstractAğrı, hastaların tıbbi yardım aramasına neden olan başlıca yakınmalardan biridir. Ağrılı hastalarda depresif semptomlara ve depresyonlu hastalarda da ağrıya çok sık rastlandığı epidemiyolojik çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca kronik ağrılı durumlarda çeşitli antidepresan ilaçlar narkotik analjezik ilaçların alternatifi olarak kullanılmaktadır. Bu klinik gözlemler depresyon ile ağrı algısı arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. Depresyon ve ağrı, ortak nörokimyasal mekanizmalar nedeniyle ilişkilendîrilmektedir, çünkü her ikisinin de patojenezinde serotonerjik ve noradrenerjik nörotransmisyon bozukluğunun önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Antidepresanların ağrılı durumlardaki etkinliği kanıtlanmıştır. Bu yüzden klinikte antidepresanlar ağrının kontrolünde opiyatlar ve diğer analjezikler kadar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tez kapsamında Ixel ismiyle bilinen ve major depresyon tedavisinde kullanılan milnasipranın antinosiseptif etkinliğinin olup olmadığı çeşitli deneysel çalışmalarla araştırılmıştır. Intraperitoneal (i.p.) olarak uygulanan 10, 25, 50, 75 mg/kg dozlarındaki milnasipranın santral analjezik aktivitesini değerlendirmek amacıyla tail-clip, tail-immersion ve hot-plate testleri, periferal analjezik aktivitesini değerlendirmek amacıyla ise kıvranma testi uygulanmıştır. Farelerde yapılan bu deneylerin sonuçları antinosiseptif özelliği bilinen dipiron (100 mg/kg) ve morfin (5 mg/kg) ile karşılaştırılmıştır. Bulgularımıza göre milnasipranın kontrol grubuyla karşılaştırıldığında doza bağımlı antinosiseptif aktivitesi görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğrılaren_US
dc.subjectRuhsal çöküntüen_US
dc.subjectAntidepresif ajanlaren_US
dc.titleMilnasipranın antinosiseptif aktivitesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 45 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record