Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Yusuf, 1958-
dc.contributor.advisorUzbay, İ. Tayfun
dc.contributor.authorÖzden, Önder
dc.date.accessioned2011-08-03T16:22:05Z
dc.date.available2011-08-03T16:22:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7282
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 241496en_US
dc.description.abstractBu çalışmada L-argininin dekarboksilasyonu sonucu oluşan endojen bir poliamin olan agmatinin, etanol ile indüklenen lokomotor aktivite artışı üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızda, psikofarmakoloji çalışmalarında özelikle deney hayvanlarının, ilaçların psikostimülan ve sedatif etkileri nedeniyle oluşan spontan davranıGlarını değerlendirmede sıkça kullanılan bir yöntem olan lokomotor aktivite (LMA) ölçümünden yararlanıldı. Deney hayvanı olarak erkek, yetişkin Swiss-Webster fareler (26-36g) kullanıldı. Lokomotor stimülasyonu gözlemlemek için farelere (her bir grupta, n=8) 0.5g/kg, 1g/kg ve 2g/kg etanol intraperitonal olarak uygulandı. Bir grup fareye ise salin enjeksiyonu gerçekleştirildi. Enjeksiyonun ardından deneklerin lokomotor aktiviteleri kaydedildi. İstatiksel olarak anlamlı lokomotor stimülasyon yapan etanol dozu (0.5g/kg) belirlendikten sonra agmatinin etkileri incelenmeye başlandı. Agmatinin etanol (0.5g/kg) ile indüklenen lokomotor aktivite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, etanol uygulanmasından 20 dakika önce deneklere (her bir grupta, n=7) 5mg/kg, 10mg/kg ve 20mg/kg agmatin, intraperitonal olarak enjekte edildi. Etanol injeksiyonun hemen ardından deneklerin lokomotor aktiviteleri 30 dakika boyunca kaydedildi. Sonuçlar salin (n=7) ve 0.5g/kg etanol gruplarıyla karşılaştırıldı. Agmatin tüm dozlarında etanol (0.5g/kg) ile indüklenen lokomotor hiperaktiviteyi anlamlı bir şekilde bloke etti. Bu agmatinin etanolün neden olduğu lokomotor hiperaktiviteyi bloke edici etkisine işaret eden ilk veridir. Agmatinin etanolün neden olduğu lokomotor stimülasyonu bloke edici etkisi onun nitrik oksid sentaz inhibitörü veya NMDA reseptör blokörü özelliği ile ilişkili olabilir. Sonuç olarak, bulgularımız beyinde yeni bir nörotransmitter olarak kabul edilen agmatinin etanolün psikostimülan etkilerini önlediğine ve etanolün bağımlılık yapıcı psikostimülan etkileri ile agmatinerjik sistem arasında bir etkileşme olduğuna işaret etmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtanolen_US
dc.subjectAgmatin -- Farmakolojien_US
dc.titleEtanolün indüklediği lokomotor aktivite üzerine agmatinin etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 51 s. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record