Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDikmen, Miriş
dc.contributor.authorGökhaner, Gökhan
dc.date.accessioned2018-05-03T14:05:06Z
dc.date.available2018-05-03T14:05:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7301
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 480241en_US
dc.description.abstractKemoterapötik tedavinin zor olduğu beyin tümörleri arasında yüksek mortalitesi ve heterojenitesi sebebiyle glioblastoma multiforme önemli bir grubu oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında, yeni selektif sigma-1 reseptör antagonisti S1RA (E-52862) ile non- selektif sigma reseptör antagonisti rimkazolün U87MG glioblastoma hücrelerinde antikanser etkileri karşılaştırılmalı olarak çalışılmış ve özellikle apoptotik etkide sfingosin kinaz yolağının etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Antiproliferatif ve apoptotik etkiler sırasıyla MTT, koloni formasyonu, RT-CA DP, Annexin/PI ve kaspaz-3 aktivasyon yöntemi ile, hücre içi sitozolik Ca+2 düzeyi de Fluo-3 akım sitometride çalışılmıştır. S1RA ve rimkazolün, sfingosin kinaz mRNA ekspresyonları üzerindeki etkileri de RT-PCR analizi ile araştırılmıştır. Sonuç olarak, S1RA ve rimkazolün U87MG hücrelerinde, 24. saatte antiproliferatif ve apoptotik etkileri konsantrasyon artışına bağlı olarak artmış, koloni formasyonu ise konsantrasyon arttıkça inhibe olmuştur. S1RA'ya ait geç apoptotik ve rimkazole ait erken apoptotik hücre oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. S1RA'nın hücrelerde belirgin bir kaspaz-3 aktivasyonu yaptığı belirlenmiştir. S1RA ve rimkazolün IC25 konsantrasyonlarında, sitozolik kalsiyumun artmış olduğu görülmüştür. Özellikle S1RA'nın IC50 konsantrasyonunda apoptotik etkiye paralel olarak, sfingosin kinaz-1 ve sfingosin kinaz-2 mRNA ekspresyonları azalmıştır. Bu çalışma ile sigma reseptör antagonistlerinin glioblastomada antikanser etkilerinin belirlenmiş olması, kemoterapide yeni etki mekanizmalarına ve yeni etkili bileşiklerin araştırılmasına ışık tutacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTümörleren_US
dc.titleYeni sigma-1 reseptör antagonisti s1ra (E-52862)'nın ve rimkazol'ün U87MG glioblastoma hücrelerinde sfingosin kinaz sinyal yolağı üzerinden antikanser etkisinin araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 97 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record