Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Body music courses within music education 

  Anadolu Üniversitesi; Bulut, M. Özgü (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  The aim of the paper is to introduce and suggest Body Music as a significant part of music education that gives the possibility to approach music as a play of sounds and silence, from its very beginning in human life at ...
 • Fagot eğitiminde kamış yapımının önemi 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Hopa, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Günümüze kadar olan süreçte fagot kamışı hakkında yapılan bilimsel araştırmaların yetersizliği standart bir fagot kamışı modelinin ortaya çıkmasına engel olmuş ve eğitim sürecini zora sokmuştur. Çalgının gelişim sürecinde ...
 • Debussy’nin müziği ve sembolist şiir 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; 0000-0001-8486-3548; Çöloğlu, Mesut Erdem (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Debussy’nin müziğinde sembolist şiir ile empresyonist resmin etkisi, çağdaşı bestecilerin etkisinden daha belirgindir. Bestecinin sembolizmle ilişkisi kimi müziklerinde sembolist şiirleri kullanmış olmasıyla sınırlı ...
 • 1920 ve 1950 yılları arasında modern gitar müziğine yön veren besteciler 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; 0000-0002-9680-2248; Ünlenen, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Andres Segovia’nın etkisiyle büyük bir sıçrama yaşayan gitar repertuvarı, 20. yüzyılın ilk yarısında, daha önce sahip olduğu repertuvardan oldukça farklı bir üsluba sahip olan gitarist olmayan bestecilerin eserleriyle ...
 • Boyanmanın toplumsal işlevi 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; Gündüz, Alev (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Boyanmanın, güzellik, cazibe ve çekicilik yaratmak üzerine kurulmuş günümüz kozmetik algısında geldiği yer, geçmişin toplumsal gerekliliklerden beslenen biçimlendirmelerin yolundan ayrılalı uzun zaman olmuştur. Yaşadığı ...
 • Konservatuvarların oyunculuk bölümlerinde yapılan giriş sınavlarındaki müziksel işitme aşamasında ses tekrarı testi için alternatif bir yöntem 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Artaç, Arman (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma Konservatuvarların Tiyatro Bölümü giriş sınavları müziksel işitme aşamasında, ses tekrarı sorularını alternatif bir yolla cevaplandırmak için tasarlanmış, dokunmatik ekranlı mobil cihazlarda kullanılacak bir ...
 • Müzikal tiyatroya giriş 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; Tüzün, Zeki (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma Müzikal Tiyatro’nun tanımı, özellikleri, alt türleri ve tarihçesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda Müzikal Tiyatro’nun diğer teatral türler ile olan ilişkisi de incelenecektir. Özellikle Opera ve Müzikli Oyun ...
 • Otakar Sevčík op. 3 keman için 40 varyasyon metodunda yayın topuk kısmı ile ilgili çalışmaların incelenmesi 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Arkan Sümer, Özlem (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Çalgı repertuvarındaki zenginliği ile klasik batı müziğinde kendine önemli bir yer edinen keman, tarih boyunca solo, oda müziği ve orkestra yapıtlarında bestecilerin kullandığı en temel çalgılardan biri olmuştur. Çalgı ...
 • Andres Segovia’nın modern gitar müziğine katkıları 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; 0000-0002-9680-2248; Ünlenen, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Andres Segovia, 20. yüzyıla yayılan kariyeri boyunca gerçekleştirdiği projeleriyle, Klasik Gitar çalgısının, diğer batı müziği çalgılarıyla eş değer saygınlığa erişmesini sağlamış, çalgının ihtiyacı olan repertuvar, ...
 • Hugo Wolf ve Francıs Poulenc’in şarkılarındaki la minör kavramı: Tonalite’nin yorumu ve tanımlanması 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; 0000-0001-5792-2100; Gençkal, Berkant (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Klasik Batı Müziğindeki tonal kavram, yaratıcının öznelliği ve çağa uygun olarak sürekli bir değişim ile karşımıza çıkmaktadır. Her bestecinin kendine has yöntemleri dinleyicinin kulaklarında farklı algılamalar yaratmaktadır. ...
 • Seçilmiş orkestra eserlerinin keman partilerinin teknik açıdan incelenmesi ve çalışma önerileri 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Gönlüm Yalçın, Ezgi (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Orkestra partileri, bir kemancının solo keman eserlerini teknik ve müzikal açıdan destekleyen öğretici, geliştirici ve yararlı materyallerdir. Orkestra üyesi olmayı hedefleyen kemancılar için, solo keman repertuarı ile ...
 • Bale müziğindeki büyük evrim Igor Stravinski’ nin Bahar Ayini isimli bale eseri üzerine genel bir analiz 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; 0000-0002-9680-2248; Ünlenen, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  İgor Stravinski 20. yüzyıl müziğinin lider bestecilerinden birisidir. Asimetrik ritmik yapı kullanımları, kuru ses tınısı, disonans kullanımı, yeni armonizasyon teknikleri, açık anlatım yöntemi ve orkestrasyondaki ...
 • Türk gösterim sanatlarında sirk 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; 0000-0001-8633-704X; Sekmen, Mustafa; Arık Ateş, Pınar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Türkiye’ de sirk sanatının varlığı, belli hüner gösterilerinin birbirinden bağımsız şekilde uygulanması yoluyla en belirgin biçimde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli vesilelerle düzenlenen Osmanlı Şenlikleri’ nin ...
 • Ludwig Van Beethoven 5. Piyano Konçertosu (İmparator) 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Eren, Oytun (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Beethoven, Klasik Batı müziği tarihinin en sarsıcı figürlerinden birisidir. İlerici anlatımıyla, geçmişe ait tüm biçimleri altüst ederek romantizmin kapılarının ardına kadar açılmasını sağlamış ve 19. yüzyıldaki tüm ...
 • Tahta ve bakır üflemeli çalgı çalan müzisyenlerde nefes kontrolü 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Hopa, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada, tahta ve bakır üflemeli çalgı çalan müzisyenlerde nefes kontrolü ve bu kontrolün çalgının performansı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Nefes kontrolünün amacı, nefes alma, verme ve kontrol edebilme ...
 • Oda müziği sonatı besteleme geleneğinde J. Brahms viyolonsel-piyano sonatları 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Karadut Persaud, Asu Perihan (Anadolu Üniversitesi, 2012)
  Viyolonsel ve piyano için oda müziği sonatı besteleme geleneğinin en önemli temsilcilerinden J. Brahms’ın Op. 38 (1865) ve Op. 99 (1886) sonatları, Avrupa Müzik Kültüründe 1850’li yıllardan sonra ses çıkarma, icra ve ...
 • Teaching Without Words: Image Theatre Technique as a New Teaching Model 

  Gökdağ, Ebru (IATED-Int Assoc Technology Education A& Development, 2011)
  Augusto Boal's Image Theatre Technique is one of the most effective dynamic learning methods. Image theatre is a series of exercises and games formalized to bring out essential truths about societies and cultures without ...
 • How to Use Smart Phone Applications to Bring Distance Learning Tools Into Instrument Teaching 

  Tunca, Ozan (IATED-Int Assoc Technology Education A& Development, 2015)
 • Wolfgang Amadeus Mozart Si Bemol Majör Fagot Konçertosu’nun analizi ve incelenmesi (K191)” 

  Hopa, Emre (2011)
  Bu çalışmada, klasik dönemin en çok bilinen bestecilerinden biri olan Wolfgang Amadeus Mozart’ın en çok yorumlanan fagot eseri ve eğitim sürecinin kilit taşlarından biri olarak kabul edilen “Si Bemol Majör Fagot Konçertosu ...
 • Boyanmanın Toplumsal İşlevi 

  Boyanmanın, güzellik, cazibe ve çekicilik yaratmak üzerine kurulmuş günümüz kozmetik algısında geldiği yer, geçmişin toplumsal gerekliliklerden beslenen biçimlendirmelerin yolundan ayrılalı uzun zaman olmuştur. Yaşadığı ...

View more