Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Boyanmanın toplumsal işlevi 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; Gündüz, Alev (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Boyanmanın, güzellik, cazibe ve çekicilik yaratmak üzerine kurulmuş günümüz kozmetik algısında geldiği yer, geçmişin toplumsal gerekliliklerden beslenen biçimlendirmelerin yolundan ayrılalı uzun zaman olmuştur. Yaşadığı ...
 • Müzikal tiyatroya giriş 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; Tüzün, Zeki (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma Müzikal Tiyatro’nun tanımı, özellikleri, alt türleri ve tarihçesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda Müzikal Tiyatro’nun diğer teatral türler ile olan ilişkisi de incelenecektir. Özellikle Opera ve Müzikli Oyun ...
 • Türk gösterim sanatlarında sirk 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; 0000-0001-8633-704X; Sekmen, Mustafa; Arık Ateş, Pınar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Türkiye’ de sirk sanatının varlığı, belli hüner gösterilerinin birbirinden bağımsız şekilde uygulanması yoluyla en belirgin biçimde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli vesilelerle düzenlenen Osmanlı Şenlikleri’ nin ...
 • Boyanmanın Toplumsal İşlevi 

  Boyanmanın, güzellik, cazibe ve çekicilik yaratmak üzerine kurulmuş günümüz kozmetik algısında geldiği yer, geçmişin toplumsal gerekliliklerden beslenen biçimlendirmelerin yolundan ayrılalı uzun zaman olmuştur. Yaşadığı ...
 • Müzikal Tiyatroya Giriş 

  Tüzün, Zeki (2016)
  Bu çalışma Müzikal Tiyatro'nun tanımı, özellikleri, alt türleri ve tarihçesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda Müzikal Tiyatro'nun diğer teatral türler ile olan ilişkisi de incelenecektir. Özellikle Opera ve Müzikli Oyun ...
 • Bela Bartok'un Çağdaş Türk Müziğine Katkılarının İncelenmesi 

  Cumhuriyetin ilk yıllarında halk eğitiminde müzik önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetin çizdiği doğrultuda, ulusal birliğin sağlanması ve çağdaş uygarlık yolunda ilerlenmesi için gerekli kurumsal yapılar oluşturulmakta, ...
 • Halkevlerinde yürütülen sanat çalışmaları (1932- 1950) 

  Sanat olgusunun toplumsal açıdan önemli bir eğitim ve sosyalleşme aracı olduğu görülmektedir.1932 yılında kurulan Halkevleri, kapatıldığı 1950’li yılına kadar tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş, kültür ve sanat alanında da ...
 • Türk Gösterim Sanatlarında Sirk 

  Türkiye' de sirk sanatının varlığı, belli hüner gösterilerinin birbirinden bağımsız şekilde uygulanması yoluyla en belirgin biçimde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli vesilelerle düzenlenen Osmanlı Şenlikleri' nin ...
 • Introduction to the interactive learning environment of body music 

  Özgu Bulut, Muzaffer (Elsevier Science BV, 2012)
  Briefly introducing body music, the aim is to emphasize its applicability in general music education which misses some simple but essential fundaments of music due to lack of interaction. It is concluded that body music, ...
 • Ahmet Adnan Saygun?Un Halkevlerinde Yürütülen Müzik Eğitim Çalışmalarına Yaklaşımı (1932-1950) 

  Toplumun sanatsal alışveriş sorunu çağımızda iletişimin giderek yaygınlaşmasıyla daha da karmaşıklaşmaktadır. Sanat etkinliklerindeki artışa rağmen bunun topluma yansıması, toplumun bu etkinliklerden yararlanma olanağı ...
 • Rahatsız Ruhların Çağında Tiyatronun Önemi 

  Günümüzde sanatın zorlu hedefi; bireyi özgürleştirme olasılığında yatmaktadır. Tiyatronun varolduğu toplumun temel çelişkilerini barındıran niteliği, bu problemler üzerinden seyircisi ile karşılaşması, onu yaşamla ...