Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEren Sarıoğlu, Serra
dc.date.accessioned2014-07-10T07:30:02Z
dc.date.available2014-07-10T07:30:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/114
dc.description.abstractBir ülkenin ihracatını etkileyen faktörlerin bilinmesi, ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Reel döviz kurlarındaki belirsizlik, bu faktörlerin başında gelmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye ihracatı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Türkiye’ nin ihracatında önemli rolleri olan kimya, otomotiv, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinin ihracatları 2003-2011 dönemi için incelenmiştir. Aylık veriler kullanılarak yapılan çalışmada sınır testi ve ARDL yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, incelenen dört sektörün ihracatı üzerinde döviz kuru belirsizliği istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildir.en_US
dc.description.abstractThe impact of real exchange rate volatility on the exports of a country is one of the crucial issues to consider. In this paper, the effect of exchange rate volatility on the exports of Turkey is investigated. Four of the leading industries of Turkey are chosen and examined for the period 2003- 2011. Bounds test and ARDL approach are applied to the monthly figures of the variables. According to the empirical findings of the analysis, exchange rate volatility does not have any significant effect on the exports of chemistry, automotive, electric-electronic and iron-steel industries of the country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDöviz Kuru Belirsizliğien_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectSınır Testien_US
dc.subjectARDL Yaklaşımıen_US
dc.subjectExchange Rate Volatilityen_US
dc.subjectExportsen_US
dc.subjectBounds Testen_US
dc.subjectARDL Approachchen_US
dc.titleReel Döviz Kuru Belirsizliğinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Farklı Sektörler Üzerine Bir Analizen_US
dc.title.alternativeThe Impact of Real Exchange Rate Volatility on the Exports of Turkey: Analysis of Different Industriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record