Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakır, Süleyman
dc.contributor.authorPerçin, Selçuk
dc.date.accessioned2014-07-10T12:58:32Z
dc.date.available2014-07-10T12:58:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/133
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’ ne ait 25 adet kamu şeker fabrikasında 2009 yılı için Veri Zarflama Analizi ile göreli etkinlik ölçümü yapılmıştır. Ayrıca söz konusu fabrikaların verimliliğinin zaman içindeki değişimini görebilmek amacıyla 2002-2009 dönemi için Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılarak fabrikaların toplam faktör verimliliği değişimi incelenmiştir. Girdiye yönelik Veri Zarflama Analizi modellerinin kullanıldığı uygulama sonucunda ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 12 fabrika etkin çıkarken, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında 16 fabrika etkin çıkmıştır. Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi uygulaması sonucundaysa şeker fabrikalarında 2002-2009 döneminde binde altı (% 0,6) oranında toplam faktör verimliliği artışı görülmüş ve bu artışın teknolojik ilerleme ve etkinlik artışından (sırasıyla % 0,5 ve % 0,1) kaynaklandığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, relative efficiency measurement is done for 25 sugar refineries that are owned by Turkish Sugar Refineries Corporation by using Data Envelopment Analysis. Furthermore, in order to see the changes in produvtivity of the refineries within time for the period of 2002-2009, changes in total factor productivity of refineries are examined by using Malmquist Total Factor Productivity Index. According to the results of input-orientated Data Envelopment Analysis models, 12 refineries are efficient under the assumption of constant returns to scale while 16 of them are efficient under assumption of variable returns to scale. As the results of Malmquist Total Factor Productivity Index application, 0.6% growth in total factor productivity is observed and found that this rise is sourced from technological progress and efficiency inrease (respectively by 0.5% and 0.1%).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞeker Fabrikalarıen_US
dc.subjectEtkinlik Ölçümüen_US
dc.subjectVeri Zarflama Analizen_US
dc.subjectMalmquist Toplam Faktör Verimliliğien_US
dc.subjectSugar Refineriesen_US
dc.subjectEfficiency Measurementen_US
dc.subjectData Envelopment Analysisen_US
dc.subjectMalmquist Total Factor Productivityen_US
dc.titleKamu Şeker Fabrikalarında Etkinlik Ölçümü: VZA - Malmquist TFV Uygulamasıen_US
dc.title.alternativeEfficiency Measurement in Public Sugar Refineries: DEA-Malmquist TFP Applicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record