Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, D. Şen
dc.date.accessioned2014-07-11T06:39:19Z
dc.date.available2014-07-11T06:39:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/140
dc.description.abstractLikya’ nın Patara antik kentinde, 2005-2008 yılları arasında gerçekleştirilen Hurmalık Hamamı kazıları sonunda çok sayıda Geç Roma - Erken Bizans dönemine ait seramik buluntular ele geçmiştir. Bunların arasında Kuzey Afrika kökenli bir grup dikkat çekicidir. Amfora, kırmızı astarlı seramik ve kandil olmak üzere 3 temel gruba ait örnekler bulunmuştur. Amfora örnekleri 7 form, Kırmızı astarlı seramikler 10 form ve Kırmızı astarlı Kuzey Afrika kandil örnekleri 2 form altında gruplandırılarak değerlendirilmişlerdir. Tespit edilen seramik buluntular büyük oranda Orta Tunus (Byzacena) ve Kuzey Tunus (Zeugitane) bölgelerinde yer alan atölyelerde üretilmiş olabilecekleri düşünülmektedir. Özellikle, Karthago merkezli Kuzey Tunus (Zeugitane) bölgesi üretimine benzerlikleri dikkat çekmiştir. Batı Akdeniz bölgesinde oldukça yaygın olup araştırma konusu olan Afrika kökenli seramikler, Anadolu’da aynı yoğunlukta görülmeyip henüz bütün bir mal grubu olarak çalışılmamıştır. Hurmalık Hamamı kazılarında Kuzey Afrika kökenli seramiklerin tespiti, bir liman kenti olan Patara’ nın Erken Bizans dönemi boyunca, deniz ticaretinde rol oynamaya devam ederek Kuzey Afrika ile ekonomik ilişkisinin varlığına işaret eder niteliktedir.en_US
dc.description.abstractIn the ancient city of Patara in Lycia, the Hurmalık Bath excavations carried out between 2005-2008. A large number of ceramic finds were recovered dated to the Late Roman-Early Byzantine Period. Among them, is noteworthy a group of North African origin. Amphorae, red slip pottery and clay lamps were found in samples of three main groups. Grouping samples were evaluated under 7 amphora’s forms, 10 red-slip fine ceramic’s forms and 2 red-slipped North African lamp’s forms. Detected ceramic artifacts thought that might be produced in workshops of Central Tunisia (Byzacena) and Northern Tunisia (Zeugitane). Particularly, the production area of Karthago in Northern Tunisia (Zeugitane) drew attention to similarities. African pottery is widespread in the Western Mediterranean and well studied. In Anatolia, this same group is less attested and has not been studied in one large group so far. Data on ceramic samples from the excavations of Hurmalik shows that the port city of Patara has continued to play a role in maritime trade as with North Africa throughout the Early Byzantine Period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLykiaen_US
dc.subjectPataraen_US
dc.subjectKuzey Afrikaen_US
dc.subjectGeç Roma Seramiğien_US
dc.subjectAmforaen_US
dc.subjectAfrika Kımızı Astarlıen_US
dc.subjectKandilen_US
dc.subjectLykiaen_US
dc.subjectPataraen_US
dc.subjectNorth Africaen_US
dc.subjectLate Roman Potteryen_US
dc.subjectAmphoraen_US
dc.subjectAfrican Red Slipen_US
dc.subjectLampen_US
dc.titleHurmalık Hamamı Buluntuları Işığında Patara’nın Geç Roma-Erken Bizans Dönemi Kuzey Afrika Kökenli Seramiklerien_US
dc.title.alternativePatara’s Late Roman–Early Byzantine Ceramics from North Africa in the Light of Hurmalık Bath Findsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record