Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürbüz, Umut
dc.date.accessioned2019-10-19T17:27:16Z
dc.date.available2019-10-19T17:27:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1302-1796
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRrNU1UUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14527
dc.description.abstractTüm doğal dillerde olduğu gibi deyimler Türkçe ve Almanca'da da önemli bir rol oynamaktadır. En az iki kelimenin birlikte kullanılması ile oluşan deyimler günlük iletişimi zenginleştirir. Bu nedenle, deyimlerin yabancı dil öğretimindeki yeri yadsınamaz. Dilde deyimleri kapsamayan sınırlı bir iletişim söz konusu olamaz. Bu gerçekten yola çıkarak, yabacı dil öğrenen kişilere deyimler konusunda temel bilgiler verilmesinin, öğrencilerin deyimleri anlama ve kullanma becerilerini artıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinden oluşturulan deney gurubuna bir gurup deyim bağlam içinde öğretilmiş. Kontrol gurubuna ise böyle bir öğretim yapılmamıştır. Deney gurubu öğrencilerinin bu deyimleri anlama düzleminde öğrenip öğrenmedikleri son test yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışmanın sonucu, deney gurubunda yer alan öğrencilerin belirlenen deyimleri anlama düzleminde öğrendikleri saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractAs in all natural languages idioms also play an important role in Turkish and German. Idioms, which are composed of at least two words, enrich daily communication. Therefore, the importance of idioms in a foreign language cannot be ignored. Effective communication cannot be achieved successfully without including idioms. Fort this reason, a group of idioms were taught within context to the university preparatory students comprising the experimental group. Whereas the control group did not have such a formal teaching. In the study, post-test method was used in order to understand whether experimental group learners learned these idioms at comprehension level. The results of the study revealed that students learned the identified idioms at the comprehension level.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleDie Rolle der Phraseologismen bei der Erlernung Einer Fremdspracheen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage311en_US
dc.identifier.endpage318en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record