Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAdıgüzel, Cem Oktay
dc.contributor.authorSökmen, İlker
dc.date.accessioned2019-10-19T17:27:17Z
dc.date.available2019-10-19T17:27:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd01ETTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14531
dc.description.abstractArastırma kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İsletmelerde (KOBİ) eğitim etkinliklerine iliskin yasanan sorunların belirlenmesi amaçlanmıstır. Bu amaca dayalı olarak: “KOBİ’lerde eğitim etkinlikleri öncesi gereksinim belirlenmesine iliskin olası sorunlar nelerdir? KOBİ’lerde eğitim etkinlikleri sürecine iliskin olası sorunlar nelerdir? KOBİ’lerde eğitim etkinlikleri sonrası değerlendirmeye iliskin olası sorunlar nelerdir?” sorularına yanıtlar aranmıstır. Arastırma kapsamında tarama türünde nitel bir arastırma desenlenmis ve veriler yarı yapılandırılmıs görüsmeler yoluyla toplanmıstır. Arastırma kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İsletmelerde eğitim etkinliklerine iliskin sorunlar tespit edilmis ve bu sorunlar, eğitim öncesi gereksinim belirlenmesine iliskin sorunlar; eğitim sürecine iliskin sorunlar; eğitim sonrası sorunlar olarak üç tema altında toplanmıstır. Arastırmada elde edilen tüm sonuçlara dayalı olarak, KOBİ’lerde eğitim etkinliklerinin program gelistirme bakıs açısına uygun olmayan biçimde gerçeklestirildiği, gereksinim belirleme çalısmalarının yeterince yapılmadığı veya KOBİ’lerin gerçek gereksinimlerini belirlemeden eğitim sağlayan kurulusların ilan yoluyla önerdiği eğitim programlarına personellerini gönderdikleri tespit edilmistir. Buna ek olarak öğrenme ürünlerinin değerlendirmesine yönelik sistemli bir sürecin olmadığı belirlenmistir.en_US
dc.description.abstractWithin the scope of this research, it is aimed to determine the problems related to education activities in small, medium and large size enterprises (SMEs). According to this aim, answers are searched to these questions: What are possible problems related to analyzing requirements before education activities in SMEs?”, What are possible problems related to process of education activities in SMEs?”, What are possible problems related to evaluations after education activities in SMEs?” Within the context of this research, a survey research was designed and data were collected by semi-structured interview. The problems related to education activities in SMEs were determined by this research and these problems were grouped into 3 themes which are problems related to analyzing requirements before education, problems related to education process and problems related to process after education. Depending on results of the research, it can be said that the education activities in SMEs are performed inappropriate to curriculum development approach, requirement analysis are not enough or the SMEs send their staff to the education activities which are suggested by organizations provide education without any requirement analysis. In addition, it was determined that there weren't any systematic process for evaluation of learning outcomes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleKüçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) İsletmelerde eğitim etkinliklerine iliskin sorunlar ve çözüm önerileri: Eskisehir ili örneğien_US
dc.title.alternativeAn analysis of problems of education activites conducted in small to medium sized enterprizes (SMEs) in Eskisehiren_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record