Show simple item record

dc.contributor.authorÜnlü, Ali
dc.contributor.authorEvcin, Uğur
dc.date.accessioned2015-02-19T09:36:08Z
dc.date.available2015-02-19T09:36:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1464
dc.description.abstractTürkiye’de öğrencilerin madde kullanımı üzerine yapılan birçok araştırma madde kullanım yaygınlığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Kesitsel çalışmalarla öğrenciler arasındaki madde kullanım oranındaki değişimi anlamak yeterli değildir; çünkü davranışlarına etki eden risk ve koruma faktörleri zamanla farklılık göstermektedir. Bu araştırmanın amacı; İstanbul Bağcılar ilçesinde 2008 ve 2010 yıllarında öğrencilerin madde kullanım oranlarını ve literatürde kabul edilen risk faktörlerindeki değişimi değerlendirmektir. 2008 yılında 2627, 2010 yılında ise 2150 öğrenciye ulaşılarak yapılan ankette, sigara ve alkol kullanımında belirgin bir artış olduğu, madde kullanımına etki eden faktörler olan akademik başarı, okula devamsızlık, arkadaşlar arasında madde kullanım yaygınlığı, suç işleme oranları ve boş vakitlerini olumsuz aktivitelerle değerlendirme biçimlerinde artış olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractMost of the studies on youth substance use in Turkey focus on drug prevalence. However, it is difficult to understand the changes in prevalence of substance use with cross-sectional studies because risk and protective factors also change in time. The aim of this study is to evaluate the risk factors studied in the literature and changes in prevalence of substance use between 2008 and 2010 in Bağcılar, Istanbul. The sample size of the survey was 2627 in 2008 and 2150 in 2010. The results of the analysis show that cigarette smoking and alcohol use have increased among youth while risk factors such as academic failure, schools absence, substance use of peers, deviant behaviors and activities without adult supervision have increased.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSigaraen_US
dc.subjectAlkolen_US
dc.subjectUyuşturucuen_US
dc.subjectMadde Kullanımıen_US
dc.subjectRisk Faktörlerien_US
dc.subjectCigaretteen_US
dc.subjectAlcoholen_US
dc.subjectDrugen_US
dc.subjectSubstance Useen_US
dc.subjectRisk Factorsen_US
dc.title2008 ve 2010 Yılları Arasında İstanbul Bağcılar İlçesinde Gençler Arasında Madde Kullanım Yaygınlığı, Risk ve Koruma Faktörlerinin Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Prevalence of Substance Use, Risk and Protective Factors between 2008 and 2010 in Bağcılar, Istanbulen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record