Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErişti, Bahadır
dc.date.accessioned2019-10-19T19:56:54Z
dc.date.available2019-10-19T19:56:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/15108
dc.description.abstractBu araştırma, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim programları ve öğretim anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının demografik ve bilimsel özelliklerini çeşitli değişkenler açısından ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, 28 farklı üniversitede görev yapan 105 öğretim elemanından, araştırmacı tarafından geliştirilen ve 59 sorudan oluşan bir veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde; frekans ve yüzde çözümlemeleri, Chi-square testi, korelasyon analizi, Mann Whitney U testi ve Kendall’s Tau-B testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, öğretim elemanlarının yetiştirildikleri kaynaklar, akademik ve bilimsel üretkenlik yönünden gelişimleri ve eğitim programları ve öğretim alanına ilişkin görüşleri bakımından farklılıklar gösterdiklerini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the profiles’ of the faculty at the Departments of Curriculum and Instruction in Turkish universities in terms of some different variables such as their demographic characteristics, the universities where they are employed, the locations where they come from (historical background), their scientific productivity, ability for scientific research and their information and technology competencies. Reinstitution of curriculum and instruction graduate programs and determining the views about recognition of the field of curriculum and instruction in various quarters can be listed as other issues discussed in this research. The data were gatheredd from a total of 105 academicians who are the faculty members of 28 different universities by means of data collection questionnaire which developed by the researcher. The analysis of research data consists of the frequency and percentage analysis, chi-square test, correlation analysis, Mann-Whitney U test and lastly Kendall’s Tau-B test. The findings of the research suggest that the academicians differ from each other in terms of historical background, academic and scientific productivity and the opinions about the field of curriculum and instructionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAcademic Staffen_US
dc.subjectCurriculum And Instructionen_US
dc.subjectHigher Educationen_US
dc.titleTürk üniversitelerinde egitim programları ve ögretim anabilim dalında görev yapan ögretim elemanlarının profillerien_US
dc.title.alternativeProfiles of university faculty members working at the curriculum and instruction department at universities in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEgitim ve Bilimen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümüen_US
dc.identifier.volume38en_US
dc.identifier.issue167en_US
dc.identifier.startpage312en_US
dc.identifier.endpage326en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorErişti, Bahadır


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record