Show simple item record

dc.contributor.authorSargut, Selami
dc.date.accessioned2014-07-14T07:42:54Z
dc.date.available2014-07-14T07:42:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/154
dc.description.abstractÖrgüt ve yönetim araştırma alanlarının tartışmalı bir biçimde pozitivizm ile postmodernist tartışmalar arasına sıkışıp kaldığı görülmektedir. Sosyal bir bilim olarak gelişmesi, gerekliliğini, üretkenliğini ve bilimsel meşruiyetini kanıtlamasına bağlıdır. Postmodernist yaklaşımların bilimsel meşruiyet açısından alanın sorgulanmasına neden olduğu görülmektedir. Postmodernist duruş özellikle ontolojik ve epistemolojik açılardan alanın bilimsel meşruiyetinin sorgulanmasına ve pozitivizm karşısında mevzi yitirmesine neden olmaktadır. Bilimsel gerçekçilik, ortaya çıkan ontolojik ve epistemolojik sorunların aşılmasında ve alanın araştırma programının özelliklerine ilişkin bir başvuru çerçevesi oluşturulmasında katkı verebilir. Bilimsel gerçekçilik, bilim dışı alanlara savrulmadan pozitivizmin sorunlarını giderme olanaklarını sunmaktadır. Alanın ontolojik ve epistemolojik sorunlarının sağlam bir zeminde tartışılmasına ve çözülmesine de olanak sağlamaktadır. Bilinç - beyin ikiliği tartışmalarında ortaya çıkan ussal nitelik sorunlarını fizikselci yaklaşımlarla aşarak, alanın ontolojik sorunlarına çözüm bulmak mümkündür. Alanın kuramsal zenginliği açısından önem taşıyan yapı kurmacılığı, yine bilimsel gerçekçilik çerçevesi içinde ontolojik ve epistemolojik sorunlarından arındırabiliriz. Sosyal bilim ve örgüt - yönetim araştırma alanlarında temel bir ikilik odağı oluşturan belirlenim tartışmasının solipsizme savrulmadan, bilimsel meşruiyet içinde çözülmesi öngörülebilir. Bilimsel gerçekçilik, tutarlı bir bilim felsefesi çerçevesi sunarak, bilim savaşlarındaki savunulamaz postmodernist savların aşılmasına, örgüt – yönetim araştırma alanlarının ontolojik ve epistemolojik sorunlarının çözülmesine katkı verecektir.en_US
dc.description.abstractA social scientific field’s growth and progress is incumbent upon its necessity, productivity, and scientific legitimacy. However, the ever-increasing influence of postmodernist perspectives has been instrumental in raising doubts as to the legitimacy of organizational and management (OM) research as a field. The damage that can be attributed to the postmodernist turn is especially evident from ontological and epistemological perspectives. The adoption of scientific realism can be beneficial in overcoming problems of ontology and epistemology. By presenting a consistent philosophy of science paradigm, scientific realism can help in overcoming the indefensible postmodernist arguments that have been prominent in the ‘science wars’, as well as solving the ontological and epistemological problems in OM research. Such a perspective can also form the basis of a new guideline for the development of new research programs in OM.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilimsel Gerçekçiliken_US
dc.subjectOntolojien_US
dc.subjectEpistemolojien_US
dc.subjectİkilikleren_US
dc.subjectBelirlenimciliken_US
dc.subjectScientific Realism,en_US
dc.subjectOntologyen_US
dc.subjectEpistemologyen_US
dc.subjectDualismen_US
dc.subjectDeterminismen_US
dc.titleSosyal Bilim Olarak Örgüt ve Yönetim Araştırma Alanları: Bilimsel Meşruiyet Sorunları Nasıl Aşılır?en_US
dc.title.alternativeOrganizational and Management Research as Social Science: How to Resolve Problems of Scientific Legitimacy?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record