Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKalemtaş, Ayşe
dc.contributor.authorArslan, Gürsoy
dc.date.accessioned2015-02-25T12:35:02Z
dc.date.available2015-02-25T12:35:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1554
dc.description.abstractBu çalışmada basınçsız emdirme yöntemi kullanılarak silisyum karbür-alüminyum karma yapıların üretimi ve emdirme sırasında bu sistemde oluştuğu bilinen alüminyum karbür fazının oluşumu taramalı elektron mikroskobuyla incelenmiştir. Hem ince (d₅₀=1μm) hem de kaba (d₅₀=23 μm) silisyum karbür tozlan kullanılarak hazırlanan gözenekli seramik peletlere, argon gazı ortamında 7075 alüminyum alaşımı basınç uygulamaksızın sızdırılarak seramik-metal karma yapılar üretilmiştir. Ancak emdirme sıcaklığı 1400°C gibi emdirme süreçleri için oldukça yüksek bir sıcaklık olmasına karşın, elde edilen emdirme kalınlığının sadece bir kaç mm ile sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Oluşan bu fazın morfolojisinin emdirme yüzeyine olan mesafeye bağlı olarak da farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Silisyum karbür ile alüminyum alaşımının tepkimesi sonucunda oluşan alüminyum karbür fazının özellikleri taramalı elektron mikroskop ve x-ışınları kırınımı yöntemleriyle incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this work the processing of silicon carbide-aluminum composites via pressureless melt infiltration technique and formation of the aluminium carbide phase, which is known to form in this system, was investigated by using transmission electron microscopy. 7075 aluminum alloys were pressureless infiltrated under an argon gas atmosphere into porous ceramic pelets that were produced from both fine (d₅₀=1μm) and coarse (d₅₀=23 μm) silicon carbide powders. Although temperatures as high as 1400°C were employed in the infiltration process, the infiltration depth was limited to just a few milimeters. Furthermore, the aluminium carbide phase, an unwanted reaction product in the silicon carbide-aluminum system, was observed to form in significant amounts. It was also observed that the morphology of this phase varied with the distance to the infiltration front. The characteristics of the aluminium carbide phase, which forms as a result of the interaction between silicon carbide and the aluminum alloy, were investgated by using scanning electron microscopy and x-ray diffraction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSilisyum Karbüren_US
dc.subjectKarma Yapıen_US
dc.subjectAlüminyum Karbüren_US
dc.subjectSilicon Carbideen_US
dc.subjectCompositeen_US
dc.subjectAluminium Carbideen_US
dc.titleSilisyum Karbür-Alüminyum Karma Yapılarında Alüminyum Karbür Oluşumunun Taramalı Elektron Mikroskobu ile İncelenmesien_US
dc.title.alternativeScanning Electron Microscopy Investigation of Aluminum Carbide Formation in the Silicon Carbide-Aluminum Compositesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record