Show simple item record

dc.contributor.authorYamak, Nebiye
dc.contributor.authorTanrıöver, Banu
dc.date.accessioned2014-07-14T07:43:09Z
dc.date.available2014-07-14T07:43:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/155
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, asimetrik iktisadi dalgalanmalar kavramını ve çeşitlerini irdelemek, söz konusu asimetri çeşitlerinin varlığının 1960-2006 dönemi Türkiye ekonomisi için sınamaktır. Bu amaçla önce reel GSMH değişkeninin konjonktür bileşeni, Hodrick-Prescott filtresi yardımıyla elde edilmiş ve daha sonra elde edilen konjonktür bileşeninin nasıl bir asimetrik hareket izlediğini test etmek amacıyla, eğiklik testine dayanan derinlik ve diklik istatistikleri kullanılmıştır. Söz konusu istatistiklerin anlamlılıkları ise Newey-West (1987) tahmin yöntemi ile sınanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to explain the concept and the kind of asymmetric business cycle and to examine the kind of the asymmetry for Turkish economy at the period of 1960-2006. For this purpose, firstly the cycle component of real GNP has been obtained by using Hodrick-Presscot Filter and then deepness and steepness statistics based on skewness test have been used to test how the cycle component follows asymmetric movement. The significances of these statistics have been investigated by using Newey West (1987) method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsimetrik İktisadi Dalgalanmalaren_US
dc.subjectDiklik ve Derinlik Asimetrisien_US
dc.subjectHodrick-Presscot Filtresien_US
dc.subjectNewey-West Standart Hatalarıen_US
dc.subjectBusiness Cycle Asymmetryen_US
dc.subjectSteepness and Deepness Asymmetryen_US
dc.subjectHodrick-Presscot Filteren_US
dc.subjectNewey- West Standard Erroren_US
dc.titleAsimetrik İktisadi Dalgalanmalar: Teori ve Uygulamaen_US
dc.title.alternativeAsymmetric Business Cycle : Theory and Applicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record