Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAyinmode, Bolaji Omogbemiga
dc.contributor.authorFamakinwa, Rebecca Oluwadamilola
dc.contributor.authorAjayı, Jonathan Olanipekun
dc.date.accessioned2015-02-25T15:15:48Z
dc.date.available2015-02-25T15:15:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1561
dc.description.abstractThis study evaluates the natural radioactivity in concrete block, extruded clay brick, and mud brick taken from Ogbomoso city. The six samples were collected from different part of the city, and were analyzed using highly sensitive HPGe gamma spectrometer. The mean activity concentration in Bq Kg -1 of ⁴⁰K , ²²⁸ U (²²⁶Ra) and ²³²Th were 135.10 ± 3.23, 9.58 ± 3.16 and 14.30 ± 3.32 respectively in concrete block ; 66.34 ± 6.66, 6.81 ± 2.26 and 6.78 ± 2.58 respectively in mud brick; and 69.21 ± 6.88, 7.26 ± 2.54 and 3.51 ± 1.54 respectively in extruded clay brick. Also calculated were the radium equivalent activities, the hazard indexes, the absorbed dose rates and the effective dose rate. The extruded clay brick has the lowest value in all calculated parameters. The absorbed dose rate due to ²²⁸U (²²⁶Ra ), ²³²Th and ⁴⁰K at 1.0 m above the ground level in clay brick was 8.41 nGy h⁻¹, annual effective dose was 0.04 mSv yr⁻¹ and also the internal and external hazard index was 0.07 and 0.02 respectively. All the measured parameters in all the samples were lower than the international criterion values, and therefore posses no radiological hazards.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Ogbomoso, Güneybatı, Nijerya’dan alınan, beton blok, boyalı kil tuğla ve kerpiç içinde doğal radyoaktivite değerlendirilmiştir. Altı örnek, Şehrin farklı kısımlarından altı örnek toplanmış ve son derece hassas HPGe Gama spektrometresi kullanılarak analiz edilmiştir. ⁴⁰K , ²³⁸U (²²⁶Ra) ve ²³²Th Bq Kg -1 için ortalama aktivite konsantrasyonu, sırasıyla beton blok içinde; 135.10 ± 3.23, 9.58 ± 3.16 ve 14.30 ± 3.32, kerpiç içinde; 66.34 ± 6,66, 6.81 ± 2.26 ve 6,78 ± 2,58, ve boyalı kil tuğla içinde; 69.21 ± 6.88, 7.26 ± 2.54 ve 3.51 ± 1,54 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, radyum eşdeğer faaliyetleri, tehlike indeksler, absorbe edilen doz oranları ve etkin doz oranları hesaplanmıştır. Boyalı kil tuğla, tüm hesaplanan parametreleri için en düşük değerlere sahiptir. Absorbe edilen doz oranları ²³⁸U (²²⁶Ra), ²³²Th ve ⁴⁰K için, kil tuğla zemin seviyesinden 1.0 m üzerinde, 8.41 nGy h⁻¹ ve yıllık etkin doz 0.04 mSv yr⁻¹ ve sırasıyla iç ve dış tehlike indeksler 0,07 ve 0,02 dir. Bütün örneklerdeki ölçülen tüm parametreler, uluslararası ölçüt değerlerinden düşüktür ve bu nedenle hiçbir radyolojik tehlikeye sahip bir parça yoktur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRadioactivityen_US
dc.subjectBricksen_US
dc.subjectDoseen_US
dc.subjectRadiumen_US
dc.subjectThoriumen_US
dc.subjectRadyoaktiviteen_US
dc.subjectTuğlaen_US
dc.subjectDozen_US
dc.subjectRadiumen_US
dc.subjectThoriumen_US
dc.titleAssessment of Natural Radioactivity in Concrete Block, Extruded Clay Brick, and Mud Brick Taken From Ogbomoso, Southwestern, Nigeriaen_US
dc.title.alternativeOgbomoso, Güneybatı, Nijerya’dan Alınan, Beton Blok, Boyalı Kıl Tuğla ve Kerpiç İçinde Doğal Radyoaktivite Değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record