Show simple item record

dc.contributor.authorYamak, Rahmi
dc.contributor.authorAbdioğlu, Zehra
dc.contributor.authorMert, Nilcan
dc.date.accessioned2014-07-14T07:44:06Z
dc.date.available2014-07-14T07:44:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/157
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye’de bireylerin iş gücü piyasasına katılım kararını etkileyen temel faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2008 yılı Hane halkı Bütçe Anketinden yararlanılarak gerek kır-kent ve gerekse de kadın-erkek ayrımında iş gücüne katılım üzerinde etkin olan değişkenler lojistik regresyon analizleri çerçevesinde belirlenmiştir. Edinilen bulgular bireylerin iş gücüne katılım kararları üzerinde en fazla etkili olan değişkenlerin yıllık kullanılabilir gelir, eğitim, yaş, hane halkının büyüklüğü ve medeni durum olduğunu göstermiştir. Türkiye genelinde, kır-kent ve kadın-erkek ayrımında hanenin yıllık kullanılabilir gelirindeki artış bireylerin iş gücüne katılım kararlarını genelde negatif etkilemektedir. Eğitim seviyesindeki ve hanedeki birey sayısındaki artışla birlikte iş gücüne katılım olasılığı artmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the main determinants of the participation decision of labor force in Turkey. The variables that affect labor force participation are estimated by logistic regression analysis using data from the 2008 Household Budget Survey for both rural-urban and female-male divisions. The results indicate that the most influential factors are annual disposable income, education, age, size of household and marital status. In Turkey, rural-urban and female-male divisions annual disposable income negatively affects decision to participate in labor force. Higher education level and size of household increase the probability of participating.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Gücüne Katılımen_US
dc.subjectLojistik Regresyonen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectLabor Force Participationen_US
dc.subjectLogistic Regressionen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye’de İşgücüne Katılımı Belirleyen Faktörler: Mikro Ekonomik Analizen_US
dc.title.alternativeFactors Determining the Labor Force Participation in Turkey: A Microeconomics Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record