Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Eyup
dc.contributor.authorUygun, Mutlu
dc.date.accessioned2014-07-14T07:45:18Z
dc.date.available2014-07-14T07:45:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/160
dc.description.abstractBu araştırma, tüketicilerin değerlendirmeleri açısından ürün ve markaların işlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar boyutlarının farklılaşıp-farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Aksaray Üniversitesi’ ndeki öğrencilerden oluşan bir örneklemden, amaca uygun oluşturulan bir ölçek yoluyla toplanan veriler, tüketicilerin ürün ve markalara yönelik değerlendirmelerinin bu yarar boyutları açısından farklılaştığına işaret etmektedir. Sonuçlar yoluyla, gerek alanyazına gerekse işletmelere ya da marka yöneticilerine önemli ipuçları sağlamanın yanında, çeşitli öneriler de geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research is conducted to determine whether the products’ and the brands’ functional, symbolic and experiential benefit dimensions differentiate in terms of consumers’ evaluation or not. Analysis of the data gathered by an appropriate scale from a sample which is consisted of Aksaray University students, indicated that the consumers’ brand and product evaluations differentiate in terms of benefit dimensions. Through the results it is not only provided clues both to the literature and to enterprises or brand managers, but also led to develop various proposals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.subjectMarka Yönetimien_US
dc.subjectİşlevsel Ürün / Marka Yararıen_US
dc.subjectSembolik Ürün / Marka Yararıen_US
dc.subjectDeneyimsel Ürün / Marka Yararıen_US
dc.subjectBrand Managementen_US
dc.subjectFunctional Product / Brand Benefiten_US
dc.subjectSymbolic Product / Brand Benefiten_US
dc.subjectExperiential Product / Brand Benefiten_US
dc.titleMarkaların “İşlevsel, Sembolik ve Deneyimsel” Yararlarına İlişkin Tüketici Değerlendirmelerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining Consumers’ Evaluations of the Brands’ Functional, Symbolic, and Experiential Benefitsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record