Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Mizam
dc.date.accessioned2015-03-05T08:07:05Z
dc.date.available2015-03-05T08:07:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1615
dc.description.abstractIn Turkey, buildings were built with himis, bagdadi and masonry structural elements until 1950. After 1950’s due to the development in reinforced concrete structures, many people who wanted to own a house, made their choices for the reinforced concrete buildings. However, himis, bagdadi and masonry structures that were constructed many years ago are still widely being used. Based on the analysis of the structure in a seismic zone for the damages after an earthquake, it has been found out that himis and bagdadi structures suffer less from the earthquake compared with other types of structures. In this study the behavior of himis and bagdadi structures under lateral loads are being analyzed. Himis and bagdadi structures are modeled and analyzed by using SAP2000. Timber structural elements such as beams and columns are modeled as framed elements. Adobe, brick and stone elements are modeled as solid, and the analysis is conducted under lateral loads. According to the analyses of these types of structures, they are found to be more ductile compared with reinforced concrete and masonry structures.en_US
dc.description.abstractTürkiye’de binalar 1950 yılına kadar hımış, bağdadi ve yığma yapı elemanlarıyla yapılmıştır. 1950’lerden sonra betonarme yapıların gelişmesiyle, ev sahibi olmak isteyen insanlar seçimlerini betonarme yapılardan yana kullanır hale gelmişlerdir. Yine de yıllar önce yapılan hımış, bağdadi ve yığma yapılar halen yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bir deprem bölgesindeki hasar görmüş yapılar incelendiğinde, hımış ve bağdadi yapıların diğer yapı türleri ile karşılaştırıldığında daha az hasar gördüğü gözlenmiştir. Bu çalışmada, hımış ve bağdadi yapıların yatay yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Hımış ve bağdadi yapılar SAP2000 bilgisayar program ile modellenmiş ve çözülmüştür. Kirişler ve kolonlar gibi ahşap yapısal elemanlar çerçeve elemanı olarak modellenmiştir. Kerpiç, tuğla ve taş gibi dolgu malzemeleri katı rijit eleman olarak modellenmiştir. Bu tipte yapıların incelenmesi sonucunda, betonarme ve yığma yapılarla karşılaştırıldığında çok daha sünek oldukları sonucun da varılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBagdadi Structureen_US
dc.subjectHimis Structureen_US
dc.subjectSoliden_US
dc.subjectWood Frameen_US
dc.subjectSeismic Loaden_US
dc.subjectAdobeen_US
dc.subjectBağdadi Yapıen_US
dc.subjectHımış Yapıen_US
dc.subjectKatı Rijiten_US
dc.subjectAhşap Çerçeveen_US
dc.subjectSismik Yüken_US
dc.subjectKerpiçen_US
dc.titleSeismic Analysis of Traditional Buildings: Bagdadi and Himisen_US
dc.title.alternativeGeleneksel Bağdadı ve Hımış Yapıların Sismik Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record