Show simple item record

dc.contributor.authorAkel, Veli
dc.contributor.authorKaracameydan, Fikriye
dc.date.accessioned2014-07-14T07:45:37Z
dc.date.available2014-07-14T07:45:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/161
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türkiye’deki yatırım fonlarınınnet varlık değerlerinin, Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemiyle tahmin edilmesidir. Ocak 2001-Aralık 2008 döneminde, 19 adet A tipi ve 19 adet B tipi olmak üzere toplam 38 adet yatırım fonunun net varlık değerlerinin tahmin edilmesi için 6 adet makro ekonomik değişkenden yararlanılmıştır. Çalışmada yatırım fonu net varlık değeri hem YSA hem de regresyon modeli çerçevesinde öngörülmüş ve her iki yöntem için elde edilen sonuçların öngörü performansları karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları, yatırım fonları net varlık değerlerini tahmin etmek için geliştirilen YSA modellerinin çok düşük hata düzeyinde regresyon yönteminden daha başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThis study aims to forecast net asset values of Turkish mutual funds using Artificial Neural Networks (ANN) method. In order to forecast net asset values of 38 mutual funds (19 A type and 19 B type), 6 macro economic variables are used in the period of January 2001-December 2008. Net asset values of mutual funds have been forecasted within the frame of both ANN and regression model and forecasting performances of the methods have been compared. Analysis results reveal that ANN method is capable of forecasting net asset values of mutual funds at a very low error level and seems to outperform regression method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYatırım Fonlarıen_US
dc.subjectNet Varlık Değerien_US
dc.subjectYSAen_US
dc.subjectFinansal Tahminen_US
dc.subjectMutual Fundsen_US
dc.subjectNet Asset Valueen_US
dc.subjectArtificial Neural Networken_US
dc.subjectFinancial Forecastingen_US
dc.titleYatırım Fonları Net Varlık Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmin Edilmesien_US
dc.title.alternativeForecasting Mutual Fund Net Asset Values Using Artificial Neural Networksen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record