Show simple item record

dc.contributor.authorÖzalp, İnan
dc.contributor.authorBesler, Senem
dc.contributor.authorOruç, İlke
dc.date.accessioned2014-07-14T08:24:36Z
dc.date.available2014-07-14T08:24:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/162
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yöneticilerin stratejik yönetim süreci içerisinde kullandıkları “stratejik araçları” tespit etmek, bu araçların nasıl, ne zaman kullanıldıklarını belirlemek ve kullanımının arkasındaki rasyonel ve motive edici faktörleri araştırmaktır. Araştırmada, İstanbul Sanayi Odası’ nın 2007 yılında yayınladığı Türkiye’ nin en büyük 500 şirketi sıralamasına giren Eskişehir’deki (Türkiye sanayisinde önemli bir yere sahip) şirketler ele alınmıştır. Bu şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yapılan yüz yüze görüşmeler yoluyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, doküman haline getirildikten sonra, nitel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, yöneticilerin araçları yoğun olarak kullandıkları, alan yazından da yararlanarak kendi yapılarına uyarladıkları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, yöneticilerin kullandıkları araçlardan tatmin oldukları ve araçların kullanımından başarı elde ettikleri belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractThis study aims at identifying strategic tools used by administrators during strategic management process and determining when and how they are used as well as the rationale lying behind these decisions and motivational factors playing a role in the process. The study deals with Eskişehir-located companies listed in “500 Largest Turkish Companies” published by “İstanbul Chamber of Commerce” in 2007. The data was collected through face-to-face interviews with executives of these companies. The data obtained was analyzed through qualitative data analysis methods following proper documentation process. The analysis revealed that administrators use these tools very often by adapting them to their own structures. Finally, it was found that managers are quite satisfied with the tools they use and the success level achieved regarding these uses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejien_US
dc.subjectStratejik Araçlaren_US
dc.subjectStratejik Yönetimde Araçların Kullanımıen_US
dc.subjectStrategyen_US
dc.subjectStrategic Toolsen_US
dc.subjectUsing Tools on Strategic Managementen_US
dc.titleİşletmelerde Yöneticilerin Stratejik Araç Algısı ve Kullanım Amaçlarıen_US
dc.title.alternativeManager’s Perceptions and Using Goals of Strategic Tools in Businessen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record