Show simple item record

dc.contributor.authorErpolat, Semra
dc.date.accessioned2014-07-14T08:25:02Z
dc.date.available2014-07-14T08:25:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/163
dc.description.abstractVeri Madenciliği, bir veri kümesi içerisinde keşfedilmemiş örüntüleri bulmayı hedefleyen teknikler bütününü ifade etmektedir. Veri Madenciliği’ nin amacı, geçmiş faaliyetlerin analizini temel alarak gelecekteki davranışların tahminine yönelik karar verme modelleri yaratmaktır. Bu çalışmada Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir yetkili servisin müşterilerine ait alış-veriş verileri, Apriori ve FP-Growth Algoritmaları kullanılarak analiz edilmiştir. Böylelikle müşterilerin hangi ürünleri birlikte satın aldıkları gözlemlenmiş ve bu doğrultuda karı artırmaya yönelik uygulanacak kampanya va promosyonlara yön verilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractData Mining is used to describe the totality of techniques which aim to find the unexplored patterns in a set of data. The purpose of data mining is to create models of decision-making devoted to estimations of future behavior based on analysis of past activities. In this study the shopping data of the customers of an authorized service, operating in the automative sector in Turkey, were analyzed using Apriori and FPGrowth Algorithms. This way, it is observed which products were purchased together by customers and in line with this observation, campaigns and promotions were given a direction to increase the profit.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeri Madenciliğien_US
dc.subjectBirliktelik Kurallarıen_US
dc.subjectApriori Algoritmasıen_US
dc.subjectFP-Growth Algoritmasıen_US
dc.subjectPazar Sepet Analizien_US
dc.subjectData Miningen_US
dc.subjectAssociation Rulesen_US
dc.subjectApriori Algorithmen_US
dc.subjectFP-Growth Algorithmen_US
dc.subjectMarket Basket Analysisen_US
dc.titleOtomobil Yetkili Servislerinde Birliktelik Kurallarının Belirlenmesinde Apriori ve FP-Growth Algoritmalarının Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of Apriori and FP-Growth Algorithms on Determination of Association Rules in Authorized Automobile Service Centresen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record